Sportsfiske

Otra sesongen 2019

HaraldEndresen
Fredag 29.mars 2019 / 10:56

Fiskeseongen i Otra starter 1. juni.

Det blir åpningsfest på Otra House fredag 31. mai.  Trekning av de første kortene på sone 5B Rød blir kl. 19.00.

Fiskekortsalget åpner mandag 20. mai kl. 09.00. Det selges kort på web og på Grønberg Sport.

Det er ingen endring i fiskeregler i 2019.  Alle fiskere oppfordres til å ta skjellprøver av all fanget laks.  Det vil bli satt ut informasjon og skjellprøvekonvolutter på oppslagstavlene

Otra Laxefiskelag

 

Årsmøte i Otra Laxefiskelag ble avholdt torsdag 28. mars.  Nyheten om kalking av Otra ble selvfølgelig hovedtema, og dette ble behørig feiret.  Otra er inne i en veldig spennende fase med stort fokus både på undersøkelser av elva og laksen, og på aktuelle tiltak.  Vi vil orientere om dette på våre nettsider etter hvert som det gjennomføres.  

Årsmøtet er opptatt av hvordan vi forvalter en laksebestand som er under reetablering, men vedtok ikke endringer i fiskereglene for 2019.  Vi kan imidlertid ikke fortsette dagens praksis med gjennomgående å avlive stor laks og gjenutsette smålaks.  Alle laksefiskere oppfordres til å bevare de store laksene i Otra.

Regnskapet for Otra Laxefiskelag er vedlagt