Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Mer om vann
Partly cloudy
18 °C
SV
5.2 m/s
124.7m3
08:27
20:32
02:00
14:13

Mandalselva Elveeigarlag (ME) har gjennomført midtsesongevaluering basert på rapporterte fangster pr 25.07.19.  Dette er en årlig prosedyre som gjennomføres i samarbeid med forvaltningsmyndighetene for å avgjøre om det er nødvendig å begrense fangstene resterende del av sesongen, eller om sesongen kan utvides. Gytebestandsmålet (GBM) er den mengden hunnlaks, målt i vekt, som må gyte for at maksimalt antall smolt kan forlate elva hvert år, se mer her. Det er viktig at det er tilstrekkelig antall gytelaks igjen i vassdraget etter fiskesesongen, slik at elvas gytepotensial blir best mulig utnyttet.

Målt etter fangster pr 25.07 er usikkerheten i år stor, og for ME er det viktigere at GBM oppnås enn at fiskesesongen utvides. Et for stort uttak kan gi negativ effekt for fiskebestanden over flere år. Sone 1, 2 og 3 har ordinær fisketid tom 31.08, mens sone 4 har ordinær fisketid tom 15.09. Pr nå er det avgjort at det fiskes framover mot ordinær fisketid 31.08 som vanlig, men sesongen utvides foreløpig ikke i sone 1, 2 og 3. Sone 4 med unntak av hylene fiskes mot ordinær fisketid 15.09.

ME vil foreta løpende evaluering av GBM i samråd med Fylkesmannen i Agder, og komme med en endelig beslutning om eventuell sesongutvidelse i sone 1, 2 og 3 ca. 20.august.

 

ME henstiller fiskerne å vise varsomhet ved gjenutsetting ved vanntemperatur over 18 grader.

 

Mid-season evaluation 2019

Mid-season evaluation is not yet completed i Mandal river. The evaluation will be continiously updated approx. August 20. th. So far fishing season follows the ordinary to 31.08 in zone 1, 2 and 3, and to 15.09 in zone 4. C&R must be done carefully due to high water temperature in the River.