Kongsfjordelva
Elveside

Midtsesongevaluering

Forventningene til årets sesong var stor, men naturen og laksen i Kongsfjordelva har denne gang gått i litt andre spor. Likevel kan man konstatere nå at sesongen hittil er ikke av de beste - men heller ikke de dårligste. Gytebestandsmålet (GMB) vil nås om du og jeg som fisker er forsiktige og nøysomme med mellomlaksen videre utover.

BJFF Info
Søndag 21.juli 2019 / 09:33

Berlevåg Jeger- og Fiskerforening (BJFF) har gått gjennom data og utført den pålagte midtsesongevalueringen for Kongsfjordelva. De foreløpige prognosene for fangst og oppvandring tyder på at skal nås Gytebestandsmålet (GBM) med knapp margin.

For at GBM skal nås er en avhengig av at det fortsatt kommer god oppgang med laks kommende uker, og at beskatningen ikke blir for høy. 

Forhåpentlig blir det ikke nødvendig med nye reguleringstiltak, BJFF følger fortløpende med situasjonen i elva.
Heldigvis har Kongsfjordelva ansvarsfulle fiskere og BJFF oppfordrer alle til å begrense uttaket av større fisk, for å sikre at gytebestandsmålet nås.

Foreløpig sesongrapport

Sesongen startet som tidligere 22. Juni, i år med fin vannføring, og noe fisk ble tatt åpningsdagene. Det har ikke vært noen flomperioder i fiskesesongen, men fin relativ stor vannføring de første to ukene, med ca 6 - 9 m3/sek. Vannføringen sank og har de siste to ukene vært mellom 4 og 6 m3/sek, og nå fortsatt noe synkende til under 4.

Gjennom hele perioden frem til 18. Juli har forholdene i elva dermed vært fine, selv om været har vært noe kaldt frem til de siste dagene. 

Fisket har variert, med enkeltdager/perioder bra, men totalt sett noe tregt. Elvetemperaturen har ligget mellom 7,5 og 11,5 grader, og oftest 8-10 grader.  

Det har også gjennom hele perioden opplevdes at laksen vandrer raskt gjennom Sone 1, særlig gjennom de nedre delene, mens det samlet seg noe mer fisk fra Hengebrua og opp til Porten. Mye fisk samlet seg imidlertid i fossekulpene (fredet sone) og noe fisk vandret også forbi fossene og opp til øvre deler, Sone 2, allerede i juni. Det ble fanget laks i Sone 2 allerede på åpningsdagen, noe som er sjeldent.

Fangst pr 18.juli

•    198 smålaks – 333,4 kilo
•    133 mellomlaks – 581,8 kilo
•    14 Storlaks – 112,5 kilo
•    Totalt 345 laks på 1028,7 kilo

Av disse er det gjenutsatt 98 laks på totalt 262,6 kilo.

Videoregistreringen startet 25. Juni og da ble også hele elva drivtelt under gode forhold. Drivtellingen viste noe større innslag av smålaks enn normalt så tidlig i sesongen, mens det var færre storlaks. 

Oppvandringen av laks har som fisket variert, og det har ikke vært noe stort innsig av verken små, mellom eller storlaks. Særlig storlaks har det kommet få av, og bekymringsverdig. Det er noe mer mellomlaks enn i 2018, mens det er færre smålaks. 

Sammenlignet med tidligere sesonger med videoregistrering pr 18. Juli, er det foreløpig bedre enn i 2011 og 2013, mens en ligger litt bak 2012 og 2014, og langt bak de beste sesongene (2015, 2016).

Mellomlaksen er svært viktig del av gytebestanden – og for å nå gytebestandsmålet. Såfremt det fortsatt kommer noe mellomlaks og forhåpentlig noen flere storlaks utover sesongen, og uttaket ikke blir for høyt, vil en trolig nå GBM. Heldigvis har Kongsfjordelva som nevnt ansvarsfulle fiskere som ser verdien av en solid og god gytebestand. BJFF oppfordrer fortsatt alle til begrense uttaket større fisk, for å sikre at gytebestandsmålet nås. Som tidligere sesonger er all laks over 3 kilo er fredet i august måned.

Fangst i Kongsfjordelva fordelt på uker og vektklasse.
Fangst i Kongsfjordelva fordelt på uker og vektklasse.