Elveside

Meld fra om hendelser: Otra og sidebekker

JosteinMosby
Søndag 20.oktober 2019 / 10:12

Hvis det oppdages noe unormalt i Otra eller i sidebekker må kultiveringsutvalget varsles på:

 • E-mail: kultotra@gmail.com
 • Telefonliste:  Jostein Mosby (95781572), Steven Philip (41625742), Karl Christian Langevoll (47853183)
 • Ved akutt forurensing (nylig død og døende fisk) skal brannvesenet varsles på 110. (men kultiveringsutvalget må også kontaktes da de er faglig ressurs i beredskapen) 

Eksempler på hendelser vi vil bli kontaktet om.

 • Død fisk
 • Mistanke om lystring/ulovlig fiske (utenom sesong)
 • Mistanke om forurensing
 • Forsøpling
 • Observasjoner av sel
 • Annet

Vi lagrer all info om hendelser i kultiveringsutvalgets elektroniske arkiv.

Når du melder fra så ønsker vi følgende informasjon:

 • Navn og telefonnummer
 • Tid, når hendelsen først ble oppdaget
 • Sted
 • Dokumentasjon: f.eks bilder og vannprøve