Elveside

Mystisk sykdom på laks

JosteinMosby
Fredag 07.juni 2019 / 07:07

Det er oppdaget en mystisk sykdom på mange laks i Enningsdalselva og Sandvikselva.

Veterinærinstituttet og Mattilsynet atbeider med å finne ut hva slags sykdom  det er tale om.  Les mer her

Strakstiltak:

 - Alle fiskere er pålagt å gjøre viktige forebyggende tiltak for å unngå spredning av eventuell sykdomssmitte. Disse kravene gjelder uansett, og er svært viktig å overholde i en situasjon der det dør fisk uten at man så      langt kjenner årsaken. Brudd på disse kravene er ulovlig.

 - Det er forbudt å flytte levende eller død fisk til andre vassdrag eller andre deler av samme vassdrag.
  Fiskeutstyr, båter og andre gjenstander som er brukt i ett vassdrag skal tørkes eller desinfiseres, med for eksempel Virkon, før de flyttes til andre steder.

Vi har i tillegg innført lokale forholdsregler:

 - Laks skal ikke gjenutsettes så lenge sykdom og symtomer ikke er kjent

 - Syk laks teller ikke med på personlige kvoter.

 - Syk laks skal leveres oppsynet

Hvis du observerer syk eller død laks i Otra eller noe annet unormalt så må du straks melde fra til:

kultotra@gmail.com

eller oppsynet

vaktilste_oppsyn.pdf