En stor del av forvaltnignsarbeidet i elvene til BJFF gjøres på dugnad. Her fra Storelva.
Elveside

Meld deg på dugnad

Nå er det klart for påmelding til dugnad i Kongsfjordelva og Storelva. Dugnad gir medlemsfordeler, masse frisk luft og et krafttak for elvene, laksen og foreningen.

BJFF Info
Tirsdag 07.mai 2019 / 09:51

DUGNADSHELGER

1. og 2. juni – Kontaktperson Ann Søreng telefon 41249980 
15. og 16. Juni – Kontaktpersoner Ami Davidsen og Geir Westberg telefon 90265059

Det nærmer seg sesongstart. Tiden går fort og for BJFF er det mange ting som må på plass før vi kan åpne fisket i våre elver. Det skal tilrettelegges for forvaltningsmessige oppgaver, samt klargjøre for fiskere og våre gjester.
 

Nedenfor er det listet opp nødvendige oppgaver for begge elver. Medlemmer og andre som ønsker å gjøre en innsats bes gi beskjed til kontaktperson om ønsket dugnadsoppgaver og i hvilket tidsrom man er tilgjengelig. 

Medlemmene kan også komme med forslag til andre oppgaver som bør gjøres, men husk de skal være relevante for drift av BJFF og elvene. Det er altså mange ulike oppgaver som er viktig for elvene og foreningen, samtidig er det for deg en flott anledning å gjøre en innsats for rett forvaltning og fremtiden både for Kongsfjordelva og Storelva. En fin mulighet til noen timer i flott natur før fiskesesongen. 

KONGSFJORDELVA 
HYTTER

Klargjøre alle hytter før sesongstart - ettervask/støvtørking og påfyll av utstyr etc. Kontakt Ann - Tel.41249980

Øvre vakthytte skal renoveres i år blant annet med inngangen og bad.
Supplering av solceller til øvre vakthytte. Opprydding av el-anlegg i sjåen - øvre vakthytte.
Nedre vakhytte – Slusekontoret skal flyttes til sjåen. Her blir det en del arbeid med å innrede sjåen for å drifte slusa. 
Kortsalgbua – etablere strømforsyning/eget el-anlegg ved Asbjørn Nilsen.
Fiksing av veien til Vakthytta
Beising av hytter og platter
Rydding rundt hyttene


Kontaktpersoner: Terje Hansen og Geir Kristiansen.

SLUSA

Det kreves en del grunnarbeid med slusa, deriblant nye armeringsjern 

Utsetting av slusa ved sesongstart (så snart vannføring tillater det).
Bidra i slusa med telling  i sesongen. Her trenger vi flere som kan bidra.
Montering av lys
Rensking av ledegjerdet i sesongen
Nedrigging av slusa ved sesongslutt.

Kontaktpersoner: Håvard 47758270 eller elvevakta i sesongen.

LAKSETRAPPENE

Renske laksetrappene for stein ol før åpning om mulig.

Oppfølging av laksetrappene gjennom sesongen, rensking og å lede vann ved behov.

Kontaktperson: Roar Nikolaisen, Håvard og Tommy Andersen.

ANDRE OPPGAVER

Montering av desinfiserings anlegget ved kortsalgbua. 
Stirydding
Bygge nye og legge ut platter. Reparering av gamle platter.
Montering av desinfiserings anlegget ved kortsalgbua. 
Olje platter på hyttene.
Oppføring av teltgamme ved vakthytta.
Oppdatering av tekst på infotavlene langs elva. Tekst og laminering 
Montere skilt
Fangst av mink. BJFF har flere feller og ønske om at flere er med å bidrar. Opplæring blir gitt. Kontakt Håvard.

STORELVA

Et av foreningens mest spennende nye prosjekt er Storelva. Her er laksestammen rimelig ny, men har vært i solid vekst de senere år. Forvaltningsmessig er også vassdraget i støpeskjeen, og elven savner de retter personer med engasjement og interesse for vår nye ”villmarkselv”. Storelva har også oppgangsregistrering med video og bestandsovervåking. Mange oppgaver, meld din interesse for dugnad her.

Montering av slusa med kamera.
Bidra i den nye slusa med telling.
Demontering av slusa etter endt sesong.
Oppretting av desinfiseringsstasjon
Nye skilt ved fredningssonene
Oppdatere Skilt og info om fiskeregler, fredningssoner og kameraovervåking. 

KONTAKT

Generell info om dugnad og drift: Daglig leder Ann G Søreng: angutt-s@online.no  Tel.41249980 

Leder i BJFF: Sigve Frantzen: sigvefr@online.noTel: 41359446

Fiskeutvalget: Roar Nikolaisen Tel: 91181746

Fiskeutvalget/slusa: Håvard Vistnes tel 47758270 kongsfjordelva@gmail.com

Hytteutvalget: Terje Hansen tlf 414 01 299, hansenterje9@gmail.com

Arbeidsutvalget Storelva:  Stein Rune Solli tlf 99702393

For å utnytte ditt medlemskap i BJFF samt oppnå fordeler når fiskekort skal fordeles så er dugnad avgjørende og en åpenbar fordel. Samtidig gjør du en nyttig innsats for våre elver, for å sikre fremtidig fiskebestand og god forvaltning. Denne sesongen vil det være mulig vi får ny oppgang av pukkellaks, og den skal fjernes fra våre vassdrag – skjer det har vi bruk for deg også til det. Mer info utover i sesongen her på våre nettsider.

Altså mange spennende og nyttige oppgaver for alle medlemmer av BJFF og andre som vil gjøre en innsats for våre elver i villaksåret 2019.Vi venter på deg, så meld deg på allerede i dag.