Nausta
Leder av elveeierlaget i Nausta, Eiliv Erdal, mener gruveprosjektet i Engebøfjellet vil være en katastrofe for Førdefjorden. Foto: Dagrun Reiakvam.
Norske Lakseelver/Årsmelding

Landsmøte 2018

Landsmøtet i Norske Lakseelver ble avholdt i Førde denne uka. Her var om lag 60 elveeiere, forvaltere og ansatte samlet i tre dager.

Paal
torsdag 26.april 2018 / 14:19

I tillegg til selve landsmøtet, ble det gjennomført befaring/besøk i Nausta, Jølstra og Gaula. På programmet stod også en tur til Engebøfjellet og et møte med lokalbefolkningen som er sterkt engasjert i arbeidet mot dumpingen av gruveavfallet i Førdefjorden. Landsmøtet ble avsluttet med en fagdag. Her var det fokus både på miljødesign i regulerte vassdrag, status for laksevassdragene og juridiske muligheter i arbeidet med å oppfylle Kvalitetsnorm for villaks under det nye regimet for oppdrettsindustrien.

I forbindelse med landsmøtet, ble det også gitt ut en ny utgave av Villaksnytt. Artiklene herfra kommer også på nettsidene våre. I mellomtiden kan den elektroniske utgaven leses her. Her finner du også årsmeldingen vår, som tar for seg arbeidet i perioden 2016 og 2017.

Landsmøtet har vedtatt tre resolusjoner; om dumping av gruveavfall, om oppdrett og trafikklyssystemet og om drift av kraftverk i elv.

Nrk Sogn og Fjordane lagde en reportasje i forbindelse med ekskursjonen til Engebøfjellet. Det har dukket opp et nytt gruveinitiativ for Engebøfjellet. Selskapet  Arctic Mineral Resources mener at de kan utvinne granat og at dette er en rettighet som kommer i konflikt med Nordic Minings rettigheter til et dagbrudd etter rutil. Arctic Mineral Resources og grunneierne i området ønsker en mer skånsom utnytting av mineralressursene, uten dagbrudd og dumping av gruveavfall i fjorden. Dette er godt nytt, så det blir spennende å følge saken videre.

Landsmøtet ble avsluttet med fagdag. Her deltok både Miljødirektoratet, NINA, VRL og advokatkontoret Lund & Co. Fokus under fagdagen var bl.a. kraftrevisjoner og juridisk og faglig arbeid med disse, samt samspillet mellom offentlig og privat forvaltning av lakseelvene. VRL presenterte status for laksebestandene i Norge og NINA holdt innlegg om prinsipper og praktisk erfaring ved miljødesign. Som "vertselv" presenterte Nausta elveeigarlag det omfattende kultiveringsarbeidet som er gjort i elva. Også Det internasjonale villaksåret 2019 ble presentert.