Kongsfjordelva kveldsfiske
En status for fiskesesongen 2017.
Elveside

Litt mer om fangst

BJFF Info
Søndag 28.juli 2019 / 09:55

En liten oppdatering på fangstene i Kongsfjordelva når man går mot slutten av uke 30.

Fangstene domineres av smålaks, men det tas fortsatt noen mellomlaks.

Noen data:
62% av fangsten er smålaks (323 stk)
35 % av fangsten er mellomlaks (182 stk)
3% av fangsten er storlaks (14 stk)
Uke 29 er foreløpig uka med flest fanget laks

Omlag 90% av fangstoppgavene har kommet inn

Fangst pr. uke 30
Fangst pr. uke 30