Nu må fangstrapporter din leveres
Elveside

Levert fangstrapporten...?

VIKTIG! Husk å levere inn fangstoppgavene senest 18. Juli for midtsesongevalueringen!

BJFF Info
Onsdag 17.juli 2019 / 08:13

Ved midtsesongevaluering av laksefisket gjøres en vurdering av hvor sannsynlig det er at man kommer til å nå gytebestandsmålet i inneværende sesong. Dette er fastsatt av myndighetene og i Kongsfjordelva, som et nasjonalt laksevassdrag, er det krav om å sende midtveisevalueringen til myndighetene iløpet av de nærmeste dagene.

Hvis det er sannsynlig at antall gytefisk blir for lavt må det iverksettes tiltak (jf. notat utarbeidet av Miljødirektoratet 15. mai 2013). I disse vurderingene benyttes all tilgjengelig informasjon.  Herunder data fra drivtellinger og videoregistrering, og ikke minst fangstoppgavene fra sportsfisket. 

I Kongsfjordelva er det godt innarbeidet rapporteringssystem av fangst blant fiskerne og de aller fleste er flinke til å levere inn fortløpende fangstoppgaver. De fleste har som nevnt  levert inn men, fortsatt er det flere som ikke har meldt inn fangstene sine fra de siste ukene, både fra døgnkort og andre korttyper. 

Innrapportering skal skje fortløpende i sesongen  i følge regelverket (helst rett etter endt fiskedøgn). Fangstoppgaver uten fangst er også like viktige å få inn.

De som har sesongkort eller seniorkort må levere senest 18. Juli. Det er like viktig å innrapportere ingen fangst(kryss av), fangst som er havnet i steikepanna og fisk som er gjenutsatt.

Elvevakta hjelper gjerne til med å føre inn fangst om noen har behov for det. Husk også skjellprøver av all avlivet fangst.