Pukkellaks tatt med not i juli i Kongsfjordelva.
Elveside

Kampen mot pukkellaksen

Pukkellaksen - eller «russelaksen» som den også kalles er en veldig ubuden gjest i våre vassdrag. I årets sesong har vi fått en oppgang i Kongsfjordelva på mellom 100 og 200. I Storelva er oppgang også registrert, men i betydelig mindre omfang.

BJFF Info
Tirsdag 23.juli 2019 / 06:23

Det ble også denne uka gjort tiltak i Kongsfjordelva for å ta ut med not pukkellaksen. 28 ble tatt på mandag, og man forbereder seg på nye tokter. Man frykter overføring av sykdommer og innblanding i vår egen laksestamme, samt at større oppgang kan fortrenge Kongsfjordlaksen på gyteplassene. Det er også grunn til å frykte fremtiden for lakseelven om pukkellaksen får fotfeste her gjennom flere sesongers gyting - og tilsvarende ny og økende oppvandring. Derfor må tiltak for å begrense utbredelsen og helst fjerne fisken fra vassdraget. I Storelva er det registrert svært beskjeden oppgang til nu. 

Pukkellaksen ble satt ut i elvene på Kolahalvøya i flere omganger fra - 60 tallet. De nærmeste tiårene ble også pukkellaksen tatt i de fleste elver her i Nord- Norge, før oppgangen ble veldig sporadisk og mange trodde at den uønskete fisken nå var vekk fra våre vassdrag. Rett nok fantes det lokale bestander som hadde etablert seg i noen få elver på østsiden av Varangerfjorden. Men i 2017 kom en stor oppgang av pukkellaks som spredte seg til stort sett alle landets lakseelver, og pukkellaks ble da tatt både i Skottland, Irland og i elver i Frankrike. Ingen hadde noen god forklaring på hvorfor denne stillehavslaksen plutselig dukket opp igjen. Og vi i Kongsfjordelva fikk altså i 2017 også en oppgang som altså ingen ønsket.

Pukkellaksens oppgang i elvene går i 2-års syklus, så at den kom iår var ventet også her i elvene våre. Men vi hadde håp om en beskjeden oppgang, og enn så lenge ser det ikke ut som noen større invasjon - men videoregistreringen i fjordbunnen, drivtellinger og observasjoner tilsier at per nå finnes et hundretalls pukkellaks i Kongsfjordelva. Derfor har engasjerte og ansvarlige medlemmer stilt mannsterke opp for notdrag og uttak av pukkellaks. På mandag ble det altså tatt 28 ut, men registreringer på kamera pr. 21 juli viste 142 som passerte oppgangskamera. PÅ ett døgn viste kamera 35 pukkellaks på opp/ nedvandring i Kongsfjordelva. Foreløpig er pukkellaksen konsentrert helt i nedre deler av Kongsfjordelva, og man forbereder nå videre tiltak når den laksen samles på gyteplassene som man fra forrige «pukkellaksinvasjon» registrerte også var i nedre del av vassdraget. Det er godt håp om å begrense sterkt antall pukkellaks før gyting om ikke det i kommende uke kommer en betydelig større oppgang. Uttak er arbeidskrevende og komplisert, så alle medlemmer og venner av Kongsfjordelva må kjenne sin besøkelsestid nå og melde seg til dugnad - og kampen mot pukkellaksen. 

Bildet er fra fangsten på mandag.

Les hva NINA skriver om pukkellaksen