Vis stor forsiktighet på varme dager med F&S
Elveside

Forsiktig med laksen nå i varmen............

BJFF Info
Tirsdag 23.juli 2019 / 05:06

Nå har sommervarmen kommet også til Kongsfjorddalen der elva nå renner varm nedover dalen mot fjorden. Det er målt mer enn 18 grader i elva, og laksen er ekstra sårbar ved håndtering i høye temperaturer. Ved gjenutsetting av fisk er formålet at den skal overleve og få gyte for å føre sine gener videre. Derfor er det avgjørende at den håndteres så skånsomt som mulig.

Stadig flere sportsfiskere praktiserer fang og slipp og dersom gjenutsettingen foregår riktig, er overlevelsen høy. Hvordan vi behandler fisken, påvirker om den dør eller overlever gjenutsettingen. Dødelighet etter gjenutsetting skyldes gjerne dyp kroking i gjellene eller svelget, blødninger, langvarig kjøring eller uforsiktig håndtering etter landing.

Derfor er det svært viktig at laks som skal gjenutsettes håndteres så skånsomt som mulig og settes raskt fri. Fisken skal håndteres mens den er i vannet, og med våte hender. Tørre hender kan skade slimlaget til fisken, som deretter kan føre til soppdannelse eller død. Dra aldri en fisk som skal gjenutsettes innover land. Man må huske på at fisken er tilpasset et liv i vann, og bør derfor ikke løftes ut av vannet. 
Dersom fisken har store skader eller blør fra gjellene, bør den avlives. 
Om en ønsker bilde av fisken kan det gjøres enkelt mens fisken er i vannet.

Fang og slipp – noen forhåndsregler:
• Bruk helst nedklemte eller mothakløse enkeltkroker. Unngå bruk av dobbel- og treblekroker
• Bruk så tjukk fortom eller fiskesene som mulig
• Legg hardt press på fisken, og få den raskt til land
• Håndter fisk som nettopp er kommet opp fra sjøen ekstra forsiktig. Tidlig i sesongen er fisken ekstra utsatt for store skjelltap, med soppinfeksjon som følge. Bruk gjerne stor knuteløs håv med små nettmasker.
• Fukt hendene før du tar på fisken
• Fjern kroken forsiktig, bruk krokløsertang
• Ta ikke fisken ut av vannet
• Unngå unødig løfting
• Anslå laksens lengde eller vekt, eller, mål fiskens lengde mens den ligger i vannet. Du kan f. eks. sette målemerker på fiskestanga. Du kan senere lese ut av lengde-vekt tabellen ca hvor tung fisken var.
• Hold fisken forsiktig i strømmen, unngå klemming rundt buk og gjeller. Kontroller fisken uten å løfte den ut av vannet, for eksempel med en hånd rundt halen og en hånd forsiktig under buken foran. 
• Unngå å pumpe fisken fram og tilbake. Drar du fisken i motsatt retning av det den er vant til, vil vannet trenge gjennom gjellene bakfra. Dette hindrer den naturlige pustemekanismen
• Sørg for at fisken er uskadd og levedyktig før gjenutsetting
• Vis økt varsomhet eller avstå fra «fang og slipp» ved høy vanntemperatur

Husk at også gjenutsatt fisk som er fanget i elv også skal rapporteres.

Mer info:

Tips om gjenutsetting::