Augustfiske i Kongsfjordelva etter smålaks kan være en totalt uglemmelig opplevelse
Elveside

Fiskeregler fra 1. August

Fiskereglene i august i Kongsfjordelva er nøye tilpasset laksebestanden og elva. Her er en forvaltning som gjennom hele sesongen gjør løpende vurdering i utviklingen av fisket og bestanden. Reglene nå i august skal gi vern til den viktige gytelaksen - men også åpne for muligheter for eventyrlig smålaksefiske. In english too.

BJFF Info
Onsdag 31.juli 2019 / 05:01

Fisket og fiskereglene i Kongsfjordelva er tilpasset forholdene i vassdraget. Dette er om vannføring, kunnskap om bestanden og annen kunnskap knyttet til vassdraget.
Dette for å sikre attraktivt fiske og i tillegg å sikre at bestanden er tilstrekkelig stor og at gytesbestandsmålet nås (GBM).
Fisket reguleres blant annet med fisketider, begrenset kortsalg, ulike redskapsreguleringer, fredningssoner, kvoter, fredning av stor fisk osv..

TILLATTE REDSKAPER fra og med 1. august

Fluefiske med flyteline
Fluer – ikke fortyngede plasttuber og vanlige krokfluer

KVOTE - 2 smålaks pr fiskedøgn
(sesongkvote totalt 15 laks)

FREDNING AV LAKS STØRRE ENN 3 KG/65 cm
Fra og med 1. August skal all laks over 65 centimeter/3 kilo slippes levende ut i vassdraget igjen.

Om du er i tvil som fisken er større enn fastsatt grense så skal laksen slippes ut igjen. Alle fiskere skal gjøre sitt ytterste for at fisk som skal gjenutsettes behandles så skånsomt som mulig og slippes fri i god forfatning. Etter endt kjøring fjernes kroken så raskt som mulig i vann. Ikke løft fisken opp i lufta for fotografering. 
Støtt laksen i elva med hode mot rolig strøm. Ikke beveg fisken fram å tilbake, men hold den rolig til den selv svømmer ut. Ikke vei eller mål fisken – estimer størrelsen visuelt.

➢ Om større fisk som er kroket dypt, blør fra gjeller eller lignende, og som det ikke fås liv i, skal vakta kontaktes umiddelbart på telefon 99 37 51 18 for avlevering. Laksen gis så til et verdig formål.
➢ Det er ikke tillatt å bruke klepp eller lignende i august måned.
➢ Gjenutsatt fisk teller ikke på kvoten.
➢ Sjørøye, vinterstøing og laks under 35 cm er fredet hele sesongen og skal slippes levende ut i vassdraget.

➢ Oppdrettslaks skal avlives og straks rapporteres til vakta. Den teller da ikke på kvoten. Husk skjellprøve.

PUKKELLAKS skal avlives og straks rapporteres til vakta. Den teller ikke på kvoten.

ENGLISH

Tackle
➢ Fly with floating line and leader
➢ Flies – non weighted plastic tubes and single and double hooks.

➢ Bag limit per rod/day: Max 2 grilse/1 sw fish.

➢ In the period of August 1st 00 AM to August 24th 12 PM all salmon 3 kg/65 cm and above are protected and shall be released immediately.

• After removing the hook, the fish should be supported in the water facing into the current and given sufficient time to recover
• Hold the fish gently until it is capable of swimming away strongly
• Avoid weighing the fish. The weight can be estimated. 
• Research has shown that exposing a salmon to air for even a short period, for example to take a photograph, can significantly reduce its chances of survival. Keep the salmon in the water at all times.

• Fish that have suffered serious damage (bleeding heavily, hooked in the gills or eyes) should be retained. If so, contact the river guards immediately on phone 99 37 51 18.--