Fiske i Kongsfjordelva - "Porten"
Elveside

Fiskekort

Det er Berlevåg Jeger- og Fiskerorening som organiserer fisket i Kongsfjordelva. BJFF har også hytter beregnet på tilreisende fiskere. Hytter og fiske bestilles sammen.

BJFF Info
Tirsdag 16.januar 2018 / 11:04

Fiskekort Sone I og II 2020.

Fiskekort bestilles ved personlig oppmøte i vakthytta eller via telefon 90891950 mellom klokken 18.00 og 19.00 hver dag sesongen gjennom (fra 21/6 til 24/8). Fra inneværende sesong er pant på fiskekort fjernet, men fiskere skal fortsatt levere fangstrapporter etter endt fiske. Rapportene er avgjørende for en god forvaltning av vassdraget, og danner også grunnlag for rapportering til myndighetene. Unnlatelse å levere fangstrapport kan medføre nekt på kjøp av nytt fiskekort - også for påfølgende sesong.

Sone I  

Fiskekort sone 1 2020
SpesifiktDøgnprisPant
Medlemmer BJFF, med dugnad200 kr0
Medlemmer BJFF, uten dugnad300 kr
Fastboende i Berlevåg (ikke medl.)350 kr0
Finnmarkinger450 kr0
Andre nordmenn600 kr0
Utlendinger750 kr0
Ungdom under 18 år100 kr0
Ungdon u/ 16 år0 kr0

                                                                                                                                                                             

Seniorkort for medlemmer i BJFF over 65 år med bosted i Berlevåg komm.(hele elva)     (1100.-)             
Etter Fefo-instruks må kortet deles i to perioder 22.6. -18.7. og 19.7. -24.8. med gratis fornying. 

Prisen på 1100 kr betales ved kjøp av kortet og kan ikke deles opp.

Sone II
Spesifikt                                                  PRIS.      PANT
Sesongkort medlemmer BJFF med dugnad700 kr0
Sesongkort medlemmer BJFF uten dugnad850 kr0
Sesongkort fastboende Berlevåg (ikke medl.)980 kr0
Sesongkort ungdom 16 og 17 år, medlem av BJFF200 kr0
Sesongkort ungdom 16 og 17 år, bosatt i Berlevåg300 kr 0
Månedskort ungdom under 16 år, bosatt i kommunen0 kr0
Døgnkort medlemmer BJFF 120 kr0
Døgnort fastboende i Berlevåg kommune180 kr0
Døgnkart finnmarkinger 260 kr0
Døgnkort nordmenn330 kr0
Døgnkort utlendinger410 kr0
Døgnkort ungdom 16-17 år, medlem BJFF50 kr0
Døgnkart ungdom  16-17 60 kr0
Døgnkart ungdom under 16 år0 kr0

 

Baglimit på 15 laks pr sesong samlet for hele elva (begge soner).

Fiskekort i Sone I gjelder bare for fiske i Sone I (Gjelder fra sesongen)

For de som velger å kjøpe sesongkort er det pålagt å levere to fangstoppgaver i løpet av sesongen.

Første registrering innen 18.7.  Andre registering like etter sesongslutt.

Regelen er et pålegg  fra BJFF overordnet forvaltningsmyndighet.

NB!   De som unnlater å levere midtsesongsrapport mister retten til å kjøpe sesongkort neste sesong.
 

Priser gjestefiske 2020 – fiskekort med overnatting i hytte

BJFF har for tiden fem utleiehytter – Fossestua og Botnstua som befinner seg nær henholdsvis øvre og nedre vakthytte, og de nye Brustua I og II som befinner seg ovenfor Hengebrua og i tillegg “Kosero” ved gammelveien omtrent midt i Sone 1.

Utleiehyttene er først og fremst beregnet for fiskere utenfra som ønsker å fiske i elva over flere døgn, men kan også benyttes av medlemmer.

Ved å leie Gjestefiske leier en hytte med fiskerett i inntil 5 døgn. For mer info og bestilling av gjestefiske kontakt Ann Guttormsen Søreng på epost - angutts@gmail.com.

Fra 21/6 bestilles gjestedøgn fra vakta – telefon 90891950 – hver dag mellom klokka 18.00 og 19.00.

Priser pr person pr døgn. Max 5 sammenhengende gjestedøgn kan bestilles.

Folkeregistrert bostedsadresse avgjør hvilken kortkategori en tilhører.

Kongsfjordelva - priser gjeste fiske

 

 

 

- Overnatting for medfølge (som ikke fisker) i gjestehytte med gjestefisker 420 pr.dag.

- Overnatting og fiske for ungdom u 16 år 230 pr.dag

- Overnatting og fiske for ungdom u 18 år (100+230) 330 pr. dag