Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Fiskekort

Det er Berlevåg Jeger- og Fiskerorening som organiserer fisket i Kongsfjordelva. BJFF har også hytter beregnet på tilreisende fiskere. Hytter og fiske bestilles sammen.

Fiskekort Sone I og II 2017

Fiskekort bestilles ved personlig oppmøte i vakthytta eller via telefon 90891950 mellom klokken 18.00 og 19.00 hver dag sesongen gjennom (fra 21/6 til 24/8).P = pant Sone I/II = 100 kr 

Sone I

Døgnpris medlemmer i BJFF                    (190 + p)  

Døgnpris - fastboende i B-våg kommune (300 + p)  

Døgnpris - finnmarkinger.                         (380 + p)

Døgnpris andre utenf. Finnm.                   (560 + p)

Utlendinger.                                               (680 + p)

Døgnpris ungdom u/18 år                         (  60 + p)

Døgnpris ungdom 12- u/16 år                   (    0 + p)

Seniorkort for medlemmer i BJFF over 65 år med bosted i Berlevåg komm.(hele elva) (1100 + p)

Etter Fefo-instruks må kortet deles i to perioder 22.6. -18.7. og 19.7. -24.8. med gratis fornying. 

Prisen på 1100 kr betales ved kjøp av kortet og kan ikke deles opp.
 

Sone II

Sesongkort medlemmer i BJFF                                                   (560 + p) 

Sesongkort fastboende i Berlevåg kommune.                             (820 + p) 

Sesongkort ungdom 16-u/18 år medlemmer i BJFF                    (170 + p)

Sesongkort fastboende ungd 16-u/18 år i Berlevåg kommune.   (270 + p)

Døgnpris medlemmer i BJFF(max 7 døgn)                                  (  80 + p)  

Døgnpris - fastboende i B-våg (max 3 døgn)                               (110 + p)

Døgnpris - finnmarkinger(max 3 døgn)                                        (170 + p)

Døgnpris andre utenf. Finnm.(max 3 døgn)                                 (230 + p)

Døgnpris ungdom 16-u/18 årmedl BJFF(max 7 døgn)                (  50 + p)

Døgnpris ungdom 16-u/18 åralle kat(max 3 døgn)                      (  60 + p)

Døgnpris ungdom u/16 år                                                            (    0 + p)

Døgnpris utlendinger(max 3 døgn)                                              (280 + p)

 

Baglimit på 15 laks pr sesong samlet for hele elva (begge soner).

Fiskekort i Sone I gjelder bare for fiske i Sone I (Gjelder fra sesongen)

For de som velger å kjøpe sesongkort er det pålagt å levere to fangstoppgaver i løpet av sesongen.

Første registrering innen 18.7.  Andre registering like etter sesongslutt.

Regelen er et pålegg  fra BJFF overordnet forvaltningsmyndighet.

NB!   De som unnlater å levere midtsesongsrapport mister retten til å kjøpe sesongkort neste sesong.
 

Priser gjestefiske 2018 – fiskekort med overnatting i hytte

BJFF har for tiden fire utleiehytter – Fossestua og Botnstua som befinner seg nær henholdsvis øvre og nedre vakthytte, og de nye Brustua I og II som befinner seg ovenfor Hengebrua. Utleiehyttene er først og fremst beregnet for fiskere utenfra som ønsker å fiske i elva over flere døgn. Ved å leie Gjestefiske leier en hytte med fiskerett i inntil 5 døgn. 

Gjestefiskedøgn inkludert overnatting i en av foreningens utleiehytter. Disse kan forhåndsbestilles ved å sende epost til Ann Guttormsen Søreng  angutt-s@online.no

Gjestedøgn juni og august
 

1 døgn

2 DØGN 3 DØGN 4 DØGN 5 DØGN
Medlemmer

720

1440 2160 2880 3600
Finnmarkinger

980

1960 2940 3920 4900
Utenfor Finnmark

1220

2440 3660 4880 6100
Utlendinger

1290

2580 3870 5160 6450

 

Gjestedøgn i juli
 

1 DØGN

2 DØGN 3 DØGN 4 DØGN 5 DØGN
Medlemmer

970

1940 2760 3880 4850
Finnmarkinger

1290

2580 3870 5160 6450

Utenfor Finnmark

1500

3000 4500 6000 7500
Utlendinger

1560

3120 4680 6240 7800

 

Hytteutleie/teltgamme i juni/august
  1 DØGN

2 døgn

 

3 DØGN 4 DØGN UKE

Hytter m/brensel

470 920 1340 1710 2020

Teltgamme m/brensel

330 660 940 1150 1350

 

- Overnatting for medfølge (som ikke fisker) i gjestehytte med gjestefisker 360 pr.dag.

- Overnatting og fiske for ungdom u 16 år 200 pr.dag

- Overnatting og fiske for ungdom u 18 år (60+190) 250 pr. dag