Fiske i Kongsfjordelva - "Porten"
Elveside

Fiskekort

Det er Berlevåg Jeger- og Fiskerorening som organiserer fisket i Kongsfjordelva. BJFF har også hytter beregnet på tilreisende fiskere. Hytter og fiske bestilles sammen.

BJFF Info
tirsdag 16.januar 2018 / 11:04

Fiskekort Sone I - II - III 2021.

Fiskekort bestilles ved personlig oppmøte i vakthytta eller via telefon 90891950 mellom klokken 18.00 og 19.00 hver dag sesongen gjennom (fra 21/6 til 24/8). Fra inneværende sesong er pant på fiskekort fjernet, men fiskere skal fortsatt levere fangstrapporter etter endt fiske. Rapportene er avgjørende for en god forvaltning av vassdraget, og danner også grunnlag for rapportering til myndighetene. Unnlatelse å levere fangstrapport kan medføre nekt på kjøp av nytt fiskekort - også for påfølgende sesong.

Sone I  

Kortpriser Kongsfjordelva

* Seniorkort for medlemmer i BJFF over 65 år fast bosatt i Berlevåg kommmune gjelder for alle soner. Etter Fefo-instruks må kortet deles i to perioder 21.6. -18.7. og 19.7. -24.8. med gratis fornying. Prisen betales ved kjøp av kortet og kan ikke deles opp.

** Unge under 16 år som er medlemmer og/eller fast bosatte i Berlevåg kommune, kan kjøpe månedskort. De må gi beskjed når de skal fiske så de ikke fyller opp kvoten på antall fiskere uten å fiske.

Ved kjøp av sesong- og seniorkort er det krav om å levere to fangstoppgaver i løpet av sesongen. Første registrering innen 18.7. som skal til midtsesongevalueringer. Andre registering like etter sesongslutt.

Kongsfjordelva er et nasjonalt laksevassdrag og det er krav fra myndighetene om midtsesongsevaluering.

NB! De som unnlater å levere pålagte fangstoppgaver - til midtsesongsevalueringa eller etter sesongslutt, mister retten til å kjøpe fiskekort neste sesong.                                                                                                                                                                     

Kortpriser Kongsfjordelva

** Månedskort for unge under 16 år i sone 1 og 2 deles opp i to perioder. Første periode er fra - 21. juni til 18. juli og andre periode fra 19. juli til 24. august. Fangstoppgave fra første periode må leveres inn før siste periode fornyes.

* Ved kjøp av sesong- og seniorkort er det krav om å levere to fangstoppgaver i løpet av sesongen. Første registrering innen 18.7. som skal til midtsesongevalueringer. Andre registering like etter sesongslutt.

NB!   De som unnlater å levere pålagte fangstoppgaver -  til midtsesongsevalueringa eller etter sesongslutt, mister retten til å kjøpe fiskekort neste sesong.

sone3

 

 

 

 

 

 

Priser gjestefiske 2021 – fiskekort med overnatting i hytte

BJFF har for tiden fem utleiehytter – Fossestua og Botnstua som befinner seg nær henholdsvis øvre og nedre vakthytte, og de nye Brustua I og II som befinner seg ovenfor Hengebrua og i tillegg “Kosero” ved gammelveien omtrent midt i Sone 1.

Utleiehyttene er først og fremst beregnet for fiskere utenfra som ønsker å fiske i elva over flere døgn, men kan også benyttes av medlemmer.

Ved å leie Gjestefiske leier en hytte med fiskerett i inntil 7 døgn. For mer info og bestilling av gjestefiske kontakt Ann Guttormsen Søreng på epost - angutts@gmail.com.

Fra 21/6 bestilles gjestedøgn fra vakta – telefon 90891950 – hver dag mellom klokka 18.00 og 19.00.

Priser pr person pr døgn. Max 7 sammenhengende gjestedøgn kan bestilles.

Folkeregistrert bostedsadresse avgjør hvilken kortkategori en tilhører.

Kongsfjordelva - priser gjeste fiske

 

 

 

- Overnatting for medfølge (som ikke fisker) i gjestehytte med gjestefisker 500 pr.dag.

- Overnatting og fiske for ungdom u 16 år 230 pr.dag

- Overnatting og fiske for ungdom u 18 år (100+230) 330 pr. dag