Trappa i Fellingforsen. Foto: Carl Nordberg
Trappa i Fellingforsen. Foto: Carl Nordberg
Elveside

Fiske i Vefsna - oppstrøms Fellingfors

Laksetrappen i Laksfors ble åpnet for oppslipp av fisk 13. juli. Vi har ikke de siste tall for oppgang klare, men det er nok pr. dato gått opp godt over 2000 fisk.

EllenBrodtkorb
Onsdag 24.juli 2019 / 10:05

Fisket fra Laksfors til Fellingfors har således kunnet gå som planlagt fra 15. juli, mens vi på grunn av uheldige omstendigheter har hatt trappen i Fellingfors stengt. En del fisk har nok – på de vannstander vi har hatt siste uke – gått opp forsen utenom laksetrappen.

Trappen i Fellingfors er nå åpen, og fiske kan skje i henhold til de fiskeregler og tilbud som ligger ute på Inatur.

Vi beklager at det ikke har vært mulig for Vefsnavassdraget Fiskeforvaltning og Vefsnlaks AS å gi god og sikker informasjon før nå, men situasjonen har vært nokså uavklart også for oss.

Når fisket nå vil gå som planlagt i utgangspunkt vil vi minne om de fiskeregler som gjelder. Disse er også tilgjengelige, både på norsk og engelsk, ved kjøp av kort på Inatur.

Vi vil spesielt minne om regelverket for desinfisering av utstyr. For å kunne fiske lovlig i Vefsna må det kunne fremvises dokumentasjon på gjennomført desinfisering av utstyr. Jfr. Fiskereglene.

Vi ønsker alle fiskere lykke til med gode fiskeopplevelser også oppstrøms Fellingfors resten av årets fiskesesong.

Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning/Vefsnlaks AS