Forvaltning/Fangst

FANGST AV PUKKELLAKS I GL OG AA I 2019.

KaiAubyLeren
torsdag 11.juli 2019 / 11:56

Det har begynt å komme pukkellaks i Glomma. Det er pr i dag 13.8.19. tatt 0 stk i Aa og 3 stk på fiskeredskap i Gl. Fiskene blir registrert på laksebørsen som Ørrett,
Ved fangst, ta eksakt lengde/vekt / kjønn og skjellprøver av fisken. Ta et godt bilde.
Bildet skal følge fisken for verifisering, pukkel laks går ikke på kvoten. 

Pukkellaks er en uønsket art i våre vassdrag og må ikke gjenutsettes.

Pukkellaksen som kom i 2017. lå i vektintervall på ca 600 gr og 41 cm til 1,7 kg og 58 cm. Fiskene er helt blanke med mange prikker på halen men ikke på kroppen. Fisken på bildet har begynt å utvikle pukkel.

Ved fangst, ta eksakt lengde/vekt og skjellprøver av fisken ta et godt bilde.
Bildet skal følge fisken for verifisering, pukkel laks går ikke på kvoten.