C&R
Elveside

Fang og slipp igjen tillatt i Mandalselva

KarlGjermundDamli
mandag 22.juli 2019 / 20:08

På grunn av utbrudd av ukjent sykdom på laks i mai og juni 2019 i flere elver, ble det lokalt innført forbud mot fang og slipp i Mandalselva.

Det er nå lenge siden det er oppdaget tilsvarende symtomer på laks. Mandalselva Elveeigarlag vil i samråd med Fylkesmannen igjen tillate gjenutsetting av fisk i Mandalselva. Hvis situasjonen med fiskesykdom skulle blusse opp igjen, høy vanntemperatur, eller annen vesentlig årsak inntreffer, vil gjenutsettingsforbud igjen kunne bli innført.

Stor hunnlaks er viktig for bestanden, Elveeigarlaget anbefaler derfor spesielt gjenutsetting av slike store eksemplarer. Skadet fisk skal IKKE gjenutsettes. Selv små skader/blødninger kan føre til at laksen dør hvis vanntemperaturen er høy. 

Se råd for gjenutsetting og gjenkjenning av villaks på lenke her