Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Grei
14 °C
NNV
5.2 m/s
104.1m3
12:47
06:44
18:53

Endelig rehabilitert trapp i Laksforsen

siste_stoyp.jpg

BETONGARBEID: Her støpes de siste terskelene i trappa.
BETONGARBEID: Her støpes de siste terskelene i trappa. Foto: Jim Nerdal

 

De siste tersklene i laksetrappen på Laksfors er ferdig støpt. Etter all sannsynlighet blir onsdag 10. juli åpningsdag for trappa og laksen kan igjen ta seg opp til de flotte gyteområdene oppstrøms Laksforsen.

Det er Vefsnlaks som formelt eier trappa og Jim Nerdal, styreleder i selskapet, er meget fornøyd med at trappa endelig er ferdig. Det har vært en prosess med å skaffe penger til prosjektet – 22 millioner kroner er prislappen på restaureringsjobben.

Firmaet entreprenør Dan Storli har hatt alle grunnarbeider og Entreprenørteam har utført betongarbeidet på trappa. Rune Rossi, prosjektleder for trappebyggingen, sier at restaureringsjobben har gått fint. Det har vært stor spenning i forhold til vannmengder og isgang i vår, men arbeidet har i all hovedsak gått etter planen. Han forteller at det har gått med cirka 250 kubikkmeter betong til det omfattende arbeidet.

Laksetrappa i Laksfors ble bygd allerede i 1889.  Det er tilsammen 14 laksetrapper i vassdraget som gjør at laksen kan gå hele veien opp til Susna. Trappen i Laksforsen er den desidert største. Forsen er det viktigste vandringshinderet i Vefsna, og en velfungerende trapp i Laksfors er en absolutt forutsetning for videre reetablering av Vefsna, så det blir en stor dag når inntaksluken åpnes og laksen kan vandre oppstrøms forsen til de store gyteområdene, sier Jim Nerdal i VefsnLaks.