Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Årsmøtet 2019

aarsmote19.jpg

Årsmøte i BJFF
Årsmøtet i BJFF i februar samlet et 20 talls engasjerte medlemmer. FOTO: Terje Hansen.

Årsmøtet i Berlevåg JFF ble avholdt 22. Februar med god stemning og stor enighet i de fleste saker.

Knappe 20 medlemmer av BJFF gjennomførte et tre timer langt årsmøte nå i helga.

Av saker som ble vedtatt kan nevnes innkjøp av hjertestarter, og for å få godkjent dugnad for å få få kjøpt 3-døgnkort i sone 1 kreves det nå minimum 15 timer. Tidligere var kravet minst 10 timer. Bakgrunnen for økningen er å fordele dugnaden på flere istedenfor at enkelte må jobbe flere 10-talls dugnadstimer. Kravet for Ikke-medlemmer økes fra 15 til 20 timer.

Sigve Frantzen ble gjenvalgt og fortsetter som leder i foreninga og Ann G. Søreng som daglig leder i halv stilling. 

Jaktutvalget fikk ny leder ved Bent Are Johansen, som er ny i styret og gir ny giv til aktivitet.

Asbjørn Nilsen takket av som kasserer -  etter 37 år i styret. 

Det ble diskutert planlagte endringer av Hiet i fjordbunnen der kontoret til slusa skal flyttes ut av boenheten. Ny lagringsplass for ved skal også på plass i fjordbunnen.

Øvre vakthytte skal også pusses opp men det er foreløpig usikkert om det blir gjort i år.

Kortsalgbua skal oppgraderes med eget solcelleanlegg. Det er altså nok av arbeid også foran kommende sesong.

Videre ble det gjort revidering av kortpriser og gjennomgang av fjorårets sesong. Disse oppdateres på nettsidene iløpet av vinteren.

Årsmøtet vedtok også en omfattende arbeidsplan for kommende sesong. Den kan leses i sin helhet som vedlegg her på siden.

Det ble gjort endel nye valg og endringer i styre og utvalg i BJFF. Her er oppdatert liste over styret og utvalg. PDF icon styret_og_utvalgene_2019.pdf