Altadammen
Dammen i Altaelva har hatt klar negativ effekt på laksens liv i elva. Foto: Statkraft.
Elveside/Meninger

Vannkraft må ta hensyn til vill laksefisk

Kraftverk med utløp til elv må driftes slik at ikke unormale vannstandsendringer gir dødelige og negativ effekter på laksefisk.

Paal
torsdag 26.april 2018 / 11:02

Norske Lakseelvers landsmøte mener at alle kraftverk med utløp til anadrom elv må kartlegge hvordan effekten av driften påvirker livet i elva. Denne kunnskapen må tas i bruk for å få et manøvreringsregime som tar hensyn til vill laksefisk.

Gjennom forskningsprogrammet CEDREN er det utviklet en metodikk som integrerer påvirkning av effektkjøring og sårbarhet for fiskebestanden. Dermed kan vi analysere totalvirkningen av kjøremønsteret for kraftverk med utløp i elv. Metodikken utgjør en del av miljødesign i regulerte vassdrag.

Norske Lakseelver mener at forvaltningen må ta denne kunnskapen til seg i større grad enn det gjøres i dag, og den må bli tatt aktivt i bruk ved revisjonssaker og rehabilitering av gamle kraftverk.

Når  forskerne nå gjennom arbeidet i CEDREN har etablert ny og bedre kunnskap om effekter av raske vannstandsendringer på livet i elva, både fisk, bunndyr, fugl og pattedyr, er tiden moden for at denne kunnskapen tas i bruk.

NL oppfordrer også regulanter til selv å ta i bruk kunnskapen gjennom selvpålagte restriksjoner. De må skape seg erfaringer, evaluere disse og dele resultatene.