Elveside

Sesongslutt Otra

HaraldEndresen
Fredag 31.august 2018 / 09:42

Sesongen i Otra er slutt for i år.

Fangst skal være rapportert fortløpende, men vi minner om at alle med årskort må rapportere innsats ved sesongslutt. Dette gjelder alle typer årskort, også ungdomskort.

Det er i 2018 sesongen fanget ca 1150 laks hvorav 80 er gjenutsatt.  Dette må ansees normalt i forhold til fangstene de senere år, men Otra Laxefiskelag mener at potensialet i elva er langt større.  Otra Laxefiskelag har derfor i samarbeid med myndighetene startet undersøkelser for å finne mulige årsaker til det vi mener er svake fangster.  Undersøkelsene går både på vannkjemi, gyteforhold og oppvekstforhold.  Vi vil komme tilbake med rapporter på våre nettsider når vi har konkrete opplysninger knyttet til dette.

Det var augustfisket som på en måte reddet denne sesongen.  Vi må tilbake til 2014 og 2015 for å finne tilsvarende fangster i august.

Otra Laxefiskelag starter umiddelbart arbeidet med å evaluere erfaringene fra 2018 sesongen, og samtidig arbeidet med planlegging av 2019 sesongen.  Vi vil som vanlig ha et møte med Kristiansand og Vennesla JFF i januar for å få innspill til fiskeregler 2019.  Gode forslag kan tas opp vi fiskerforeningene.

Vi takker alle for sesongen 2018, og ser frem til 1. juni 2019.

Otra Laxefiskelag