Justering av en av trappene i Kjeksebekken
Elveside

Justering av oppgangshinder i Kjeksebekken

JosteinMosby
Fredag 10.august 2018 / 12:22

Det viste seg i fjor at laksen hadde noe problem med å forsere et område i Kjeksebekken, vest for Ravnåsveien. Det er derfor justert på terskelhøyden.
Greit å gjøre arbeidet med så lite vann som det har vært i sommer.
Det var mye årsyngel å se i bekken i dag selv om det har vært svært lite vann i sommer, og varmt vann, men heldigvis er det mange som klarer seg.