Elveside

Gytegroper i Otra

JosteinMosby
Mandag 29.januar 2018 / 07:43

Vi fikk tatt noe video med drone på utvalgte områder I Otra på sensommeren 2017. Jobben er gjort på dugnad med drone innkjøpt av Otra Laxefiskerlag.

Vi har prøvd oss fram og tror vi har kommet fram til en grei metode for kartlegging fra og med sommeren 2018.

Gytegroper et de lyse områdene på elvebunnen. Det er også en del groper som ikke er brukt høsten 2016. Vi føler at det er lite gytegroper, men har ikke noe å sammenlikne med.

Ved første anledning fra og med juni 2018 med relativt lav vannstand, sol som står høyt og lite vind vil vi filme hele elva. Vi kjører så høyt at vi ser bredden på begge sider. Da vil vi kunne gjøre dette hvert år  og sammenlikne antall gytegroper.