Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
01:27
13:53
07:39
19:41

Garn beslaglagt ved Skauga bru

ulovlig_fiske.jpg

Garn beslag ved utløpet av Skauga

Lakeseoppsynet for Skauga har vært og tatt opp et garn som var plassert under Skauga bru. Beslaget er gjennomført etter tilatelse fra politi og statens naturoppsyn. Elveierforeningen ser alvorlig på dette og vil overlevere saken til politiet på mandag.