Garn beslag ved utløpet av Skauga
Elveside/Ulovlig fiske

Garn beslaglagt ved Skauga bru

MaritBogen
Lørdag 07.juli 2018 / 20:04

Lakeseoppsynet for Skauga har vært og tatt opp et garn som var plassert under Skauga bru. Beslaget er gjennomført etter tilatelse fra politi og statens naturoppsyn. Elveierforeningen ser alvorlig på dette og vil overlevere saken til politiet på mandag.