Unngå spredning av fiskesykdommer! Desinfiseringsstasjon ved Foss bru.
Elveside/Sportsfiske

Desinfiserings- stasjon ved Foss bru

MaritBogen
søndag 05.august 2018 / 10:52

For å unngå smitte av fiskesykdommer SKAL alt fiskeutstyr som er benyttet i andre vassdrag desinfiseres før bruk i Skauga. Ved Skauga er det satt opp en selvbetjeningsstasjon ved Foss bru. Desinfiseringen er gratis. Les mer her hvorfor desinfisering er viktig!!!

https://lakseelver.no/nb/news-2015/unnga-gyrosmitte-desinfiser