Her viser Per Thomas hvordan man skal desinfisere. Bruksanvisning ligger i boden. Husk gi fiskeversken også en dusj.  Foto: Ellen S. Brodtkorb
Alt fiskeutstyr skal desinfiseres før bruk, husk å desinfisere fiskeveska også, oppfordrer Per Thomas Eiterstraum.
Forvaltning

Alt fiskeutstyr skal desinfiseres

EllenBrodtkorb
tirsdag 04.juni 2019 / 22:20

Forrige sesong var den første i Vefsna på mange, mange år. Erfaringene i fjor viste at fiskerne er ansvarlige og desinfiserer fiskeutstyret. Det er vi strålende fornøyd med og vi vil fortsatt ha det sånn. Derfor har vi lagt en del arbeid i å ha et desinfiseringsopplegg som er forsvarlig og som alle fiskere har lett tilgang til, sier Per Tomas Eiterstraum, nestleder i Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning og hovedansvarlig for desinfisering.

For å unngå smitte av parasitten Gyrodactylus Salaris SKAL alt fiskeutstyr som er benyttet i andre vassdrag, desinfiseres før bruk i Vefsnavassdraget. Dette gjelder også utstyr som båter, kanoer, håver, vadere og redningsvester.

Desinfisering er enkelt og gratis. Vi har tre stasjoner, en i Hattfjelldal, en i Grane og en i Mosjøen. Da er det ingen unnskyldning for å ikke desinfisere, sier han.

Rent praktisk foregår det på følgende måte: Når du kjøper kort får du kode til desinfiseringsstasjonene. Der ligger det bruksanvisning for desinfisering av utstyr, blanketter for desinfiseringsattest. Fyll ut denne, legg den ene delen i postkassen og ta den andre med deg. Vi har et godt oppsyn i elva og ved kontroller skal desinfiseringsattest kunne vises sammen med fiskekort, sier Per Tomas Eiterstraum.

Vegforklaring

Mosjøen:  Ligger på Øya i Mosjøen. Følg skilting til flyplassen over Øybrua. Ta til venstre ved Bilfokus (Fordforhandler), da finner du Vestersidvegen 11.

Trofors:    Like sør for Bogfjellmo bru på E6 ved Trofors, i Svenningdalsvegen 14, finner du desinfiseringsstasjonen. Den ligger på østsiden av bygningen som blant annet  inneholder Statens Vegvesens  kontrollstasjon og Grane maskinlag.

Hattfjelldal: Her ligger desinfiseringsstasjonen ved Fjellfolketshus like ved tømmestasjon for bobiler. Adressen her er Hattfjelldalsvollen 1.