Foto: Svein Wik fra boka “Stjørdalen - fra fjord til fjell”.
Elveside/Laksevassdrag

Status Stjørdalselva mai 2017

EirikYven
fredag 19.mai 2017 / 11:11

På styremøte i Stjørdalsvassdragets Elveeierlag den 9. januar 2017 ble det besluttet å be Norconsult om å utarbeide nødvendige planer for å kunne gå videre i arbeidet med å få stoppet leirutvaskingen ved Avelsgård / Bjørngård.

Før Norconsult starter arbeidet med utarbeidelsen av planene ønsker de en befaring når elva går med lavest mulig vannføring. Vanligvis blir vannføringen veldig lav like før snøsmeltingen starter, men slik ble det ikke i år. Vi har sammen med Henrik Oppaker hos Norconsult besluttet å utsette befaringen til vi kan på optimale forhold for en befaring. Det blir da ikke gjennomført befaring før etter vårflommen er ferdig.

Leirblakkinga som preget elva gjennom hele 2016 sesongen kom som følge av at elva skiftet løp våren 2016. I det nye løpet dannet elva sterke strømvirvler som grov aktivt i leira.

I løpet av vinteren har vi hatt to store flommer som har medført at elva på nytt har endret løp. Nå er den krappe svingen rettet ut og elva sklir over leirområdet uten at den graver og misfarger elva. Slik som situasjonen er nå ser det ut til at vi slipper problemene med leirblakking i år.

Vi kommer likevel til å gjennomføre befaring og fortsetter planarbeidet sammen med Norconsult, men det kan hende at løsningen blir en annen, enn den som Øyvind Kanstad Hansen foreslo i sitt befaringsnotat fra i fjor.

Vi ser på leirproblemene i Stjørdalselva som et problem som ikke er løst med et enkelt tiltak.

Vi jobber med å få forståelse for at disse problemene kommer som en følge av menneskeskapt påvirkning. Elveforbygninger, grusuttak og kraftutbygging er viktige årsaker til at vi sliter med disse utfordringene. Det er ikke bare i Stjørdalselva dette er et problem, mange elver som har fått ødelagt sin naturlige dynamikk sliter med samme utfordringer.

Det er ikke realistisk å rive alle elveforbygninger slik at elva selv kan finne ny grus og reparere sine skader. Eneste løsning på slike utfordringer må da bli å stoppe bunnsenkingen. Det må tilføres masse til elva slik at det kompenseres for menneskeskapt negativ påvirkning.

Laksesesongen 2017 nærmer seg og elva er i dag klar og viser seg fra en bedre side enn i fjor.  

Vi ønsker alle laksefiskere velkommen til en ny laksesesong og håper Stjørdalselva på nytt kan by på en god sesong og fine opplevelser langs elvebredden.

-

Stjørdalsvassdragets Elveeierlag

v/Gunnar D Fordal