Foto: Arild Tokle. Forsjordfoss i Vefsna.
Elveside

Sikter på laksestart i 2018

Nå rettes all oppmerksomhet mot friskt laksefiske i Vefsnavassdraget fra og med 2018.

Anonym
torsdag 15.juni 2017 / 07:32

Som mange vet har Vefsna vært stengt for fiske fra 2011 fordi vassdraget måtte rotenonbehandles for å bli kvitt lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Et omfattende arbeid har pågått i årene etter 2011. Vefsnvassdragets Fiskeforvaltning SA (VeFi) siktet inn mot laksestart allerede i år, men har nå konkludert med at oppstarten blir i 2018.

- Vi håper og tror at elva blir friskmeldt senhøsten 2017 slik at vi får til en vellykket oppstart til neste år. Nå vil vi bruke tiden på å jobbe fram gode løsninger for kortsalg, desinfisering, oppsyn og fangsrapportering, sier styreleder i VeFI, Gustav Busch Arntsen.

Vefsnvassdragets Fiskeforvaltning SA (VeFi) består av alle rettighetshavere i Vefsnvassdraget, fra Hattfjelldal til Mosjøen. Laget skal drive bærekraftig forvaltning av fiskeressursene i vassdraget.

VeFi søkte i begynnelsen av mars i år om et utvidet prøvefiske. Med bakgrunn i møte med Miljødirektoratet og Mattilsynet i februar syntes dette å være realistisk. I og med at elva ikke er friskmeldt krever det en dispensasjon fra Mattilsynet i tillegg til at Miljødirektoratet gir tillatelse i forhold til uttak av fisk med videre. Disse prosessene tar svært lang tid og VeFi har nå konkludert med at det beste er å sikte seg inn mot 2018.

I følge nasjonal handlingsplan mot lakseparasitten skal det ikke åpnes for et ordinært fiske i perioden fra behandling fram til friskmelding. Reetableringsarbeidet har gått utrolig bra så langt og VeFi er svært optimistisk for framtiden.

Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA ble stiftet 22. september i 2016. Å ha et forvaltningslag er lovpålagt og man kan ikke søke om fiske uten dette. Alle rettighetshavere må være tilsluttet forvaltningslaget for å kunne utøve fiske.

- Vefsna er et stort vassdrag og vi er ydmyke for at det må et formidabelt arbeid til for å få elva tilbake til gamle glansdager. Men mange har ideer og planer om virksomhet i forbindelse med laksefiske, og det er veldig bra. Det er her det store potensialet ligger. Samtidig må vi ha tålmodighet slik at vi kan bygge opp en god og forsvarlig lokal forvaltning, slik at vi bygger framtida for vassdraget solid, sier Arntsen.

Nytt i år er at rettighetshaverne er mer involvert i prøvefisket og vil teste ut blant annet rapporteringssystem i løpet av sommeren. Dette gjør vi for å være best mulig rustet til å komme sterkt tilbake, når et ordinært fiske tar til i 2018.

 

Kontaktperson: Gustav Busch Arntsen, Styreleder i Vefsnvassdragets Fiskeforvaltning SA, tlf. 901 47 127