Laksforsen i Vefsna
Laksforsen i Vefsna ligger 29 km opp fra sjøen. Før laksetrappa ble bygd på 1800-tallet, stoppet laksen her. Foto: Vefsna.com
Forvaltning

På full fart i retning av friskmelding!

Høstens el-fiske undersøkelser viser svært positive resultater. Det ble registrert en økning på over 130 % av årsyngel hos laks i Vefsna høsten 2017 (66,4 pr 100m2) sammenliknet med høsten 2016 (28,2 pr 100m2).

Anonym
Mandag 11.september 2017 / 02:46

Som mange vet har Vefsna vært stengt for fiske fra 2011 fordi vassdraget måtte behandles med rotenon i 2011 og 2012 for å bli kvitt lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Et omfattende arbeid har pågått i årene etter 2012 for å reetablere fiskebestandene i vassdraget.

Det er så langt ikke funnet noen tegn til den fryktede lakseparasitten siden siste rotenonbehandling i 2012. Resultatene fra undersøkelsene i jakten på Gyrodactylus salaris fra august viste ingen tegn til den fryktede parasitten. Det skal gjennomføres en ytterligere kartlegging i september, Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA (VeFi SA), som lokal forvalter av Vefsna, venter i spenning på resultatene fra de siste undersøkelsene.

Gyrodactylus salaris dreper effektivt årsyngel og lakseunger i infiserte vassdrag. Derfor er den positive utviklingen i tettheter av årsyngel svært godt nytt for Vefsnavassdraget. Dette kan være en indikasjon på at årsyngel og lakseunger har god overlevelse i vassdraget og at den fryktede lakseparasitten Gyrodactylus salaris ikke lengre er tilstede i vassdraget.

- Vi trenger flere år med slik positiv utvikling for å reetablere laksen til hele vassdraget. Den naturlige fiskeproduksjonen vil for alvor skyte fart når de store og viktige gyteområdene ovenfor Laksfors kan bli tatt i bruk av laksen etter frismelding. Det er en meget positiv utvikling vi er vitne til nå, sier styreleder i VeFi, Gustav Busch Arntsen.

I følge nasjonal handlingsplan mot lakseparasitten skal det ikke åpnes for et ordinært fiske i perioden fra behandling fram til friskmelding. Reetableringsarbeidet som gjennomføres av Veterinærinstituttet har gått utrolig bra så langt og VeFi SA ser svært optimistisk på framtiden.

- Med denne positive utviklingen i rekruteringen av årsyngel er vi styrket i vår tro på at vi er på full fart i retning av en friskmelding. Vi håper og tror at elva blir friskmeldt senhøsten 2017 slik at vi får til en vellykket oppstart med et ansvarlig fiske til neste år, sier styreleder i VeFi SA, Gustav Busch Arntsen.

Veterinærinstituttet gjennomfører på oppdrag fra Mattilsynet et friskmeldingsprogram for Gyrodactylus salaris i Vefsna. I august i år ble det samlet inn 454 laksunger i hele Vefsnaregionen. All fisk er nå undersøkt, og det er svært gledelig å kunne informere om at parasitten ikke ble påvist. Hvis parasitten ikke påvises under neste innsamling, i midten av september, vil Veterinærinstituttet anbefale friskmelding av Vefsna. - Det er samtidig svært gledelig å se at reetableringsarbeidet gir godt tilslag på fiskebestandene i Vefsna, det lover godt for fremtiden, sier prosjektleder i Veterinærinstituttet,  Espen Holthe.

Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA (VeFi SA) er den lokale fiskeforvalteren av Vefsna og er en sammenslutning av fiskerettighetshavere i hele den anadrome delen av vassdraget med sideelver i kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal.

Miljødirektoratet har pålagt Statkraft å forestå reetableringsarbeidet i Vefsna. Det er Veterinærinstituttet og NINA på oppdrag fra Statkraft som i felleskap har ansvaret for evalueringen av tiltak som utføres i Vefsna i forbindelse med reetablering av fiskebestandene i Vefsna.

Fakta: Laksen gyter på høsten. Årsyngel er fisk som er klekket på våren fra rognstadiet etter gyting foregående høst.

Kontaktperson:

Gustav Busch Arntsen, Styreleder i Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA (VeFi SA), tlf. 901 47 127

Espen Holdte, Prosjektleder i Veterinærinstituttet, tlf. 917 77 494