Foto: Arild Tokle. Forsjordfoss i Vefsna.
Elveside

Blir det fiske i 2018?

Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA (VeFi SA) arbeider høsten 2017 frem lokale ønsker for rammer for fisket i 2018 som må endelig godkjennes av Miljødirektoratet.

Anonym
Torsdag 26.oktober 2017 / 01:54

VeFi SA vil omsøke ønskede fiskeregler og rammer for fisket allerede høsten 2017 og forventer en hurtig behandlig hos Miljødirektoratet av vår søknad tilknyttet fiskets rammer i 2018.

Inntil videre må vi alle smøre oss med tålmodighet. VeFi SA vil legge ut informasjon om fisket i 2018 på denne siden så snart ting blir mer avklart.