Historisk storlaks
En fin dagsfangst fra det gode laxeåret 1948. Per Georg og Olaf Jensen avbildet med ”klepperen” Else Jensen.
Forskning/Kalking

Bibliotek rapporter

HaraldEndresen
tirsdag 07.mars 2017 / 14:11

2018_arsrapport_kultiveringsutvalget.pdf

gjellevevsundersokelser_uia_2018.pdf

bonitering_av_otra_sweco_2006.pdf

bonitering_av_otra_sweco_2006.pdfbonitering_av_otra_sweco_2006.pdf

NIVA rapport 326:  Laks og vannkvalitet i Otra 1990-2006

NIVA rapport 5318: Laksetrapp - rapporten 2006. Kartlegging av produksjonspotensialet ovenfor Vigelandsfossen

NIVA rapport 4588: Kalkingsplanen2002. Forsuringsstatus og tiltak mot forsuring i Nedre Otra

Niva rapport 4429: Tiltaksorientert overvåkning av Otra i 2000

VRL årlige rapporter

 

 

2017_arsrapport_kultiveringsutvalget.pdf

smoltfiske_2018.pdf