Oppdrett/Rømming

Lukkede oppdrettsanlegg nå!

Brosjyren om lakseoppdrett - en trussel mot villaks og sjøørret

Ayna Heilong
torsdag 10.mars 2016 / 09:41

Lukkede oppdrettsanlegg nå!

Oppdrettslaksen holdes i enorme grovmaskedenotposer som sjøvannet fritt strømmer inn og ut av. Denne teknologien tillater at parasitter, bakterier og virus kan bevege seg fritt mellom oppdrettslaks og vill laksefisk i sjøen utenfor. Man vet at lakselus spredd fra alle oppdrettsanleggene langs kysten, kan ta livet av ville lakseunger og sjøørretunger på næringsvandring i sjøen. Fordi oppdrettsanleggene ofte ligger i værharde omgivelser for at fisken skal få nok friskt vann, er de dessuten utsatt for skader under uvær. Årlig rømmer flere hundre tusen oppdrettslaks. Rømt oppdrettslaks som gyter i lakseelvene våre fører til at bestandene av villaks mister sin naturlige overlevelsesevne og egenart.

Tid for nytenkning

Som tiltak mot rømming og lakselus har man hittil satset på oppfisking av rømt oppdrettslaks, samt medikamentell og biologisk fjerning av lakselus. Dette er avbøtende tiltak som dessverre ikke har løst problemene. Derfor må man nå satse på løsninger som innebærer forebygging. Den sannsynligvis både enkleste og mest effektive løsningen innebærer overgang til flytende lukkede oppdrettsanlegg, der man har tette vegger mellom fisken inne i merdene og miljøet rundt.

Last ned hele brosjyren: 

Brosjyre: Lukkede oppdrettsanlegg nå!

Laget av "villaksalliansen". En gruppe med 12 organisasjoner som felles arbeider for bedre vilkår for villaksen og sjøørreten. 

Alle organisasjoner i villaksalliansen 2016
Alle organisasjoner i villaksalliansen 2016