Førdefjorden Foto: Simo Räsänen
I Førdefjorden, som er nasjonal laksefjord, har regjeringen sagt ja til dumping av gruveavfall.
Norske Lakseelver/Meninger

Villaksen er vårt naturlige arvesølv!

Appell holdt av generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver foran Stortinget den 26/5-2015 i forbindelse med Natur og Ungdoms markering mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden.

Paal
onsdag 27.mai 2015 / 12:40

Villaksen skaper ringer i vannet i ordets videste forstand. Først og fremst når den forserer elvene og i ren glede bryter vannflaten og lander med et plask - til stor jubel fra laksefiskere og skuelystne turister!

Men villaksen skaper også ringer på land:

  • Bolyst langs de mange elvene med lokalsamfunn

  • Yrende fisketurisme og friluftsglede

  • Lokal verdiskaping til nytte for mange

Villaksen hører hjemme i vår natur, og hver elv har sine egen villaks som har tilpasset seg fosser og stryk siden sist istid. Villaksen har derfor gitt oss mat og glede i mange tusen år, og er en svært viktig del av den norske identiteten – vår natur- og kulturarv.

Villaksen er også et levende miljøbarometer, og med en halvering i antall villaks de siste 30 årene, er villaksen truet i mange elver. I 1 av 4 elver er den fredet.

Villaksen er derfor vår tiger og panda – en art vi har et internasjonalt ansvar i å verne om!

For å verne om laksen har Stortinget tidligere bestemt å gi den et ekstra vern i 29 nasjonale lasksefjorder og 52 nasjonale laksevassdrag. Deriblant Repparfjorden i Finnmark og Førdefjorden i S&F, hvor lakseelvene Nausta og Jølstra renner ut. Det forplikter også dagens Regjering og Storting.

Denne verneordningen utgjør villaksens nasjonalparker – Så her kan vi da ikke dumpe gruveavfall!

Hvorfor er fjorden så viktig for villaksen? Det er her lakseungene møter den skumle verden for første gang etter noen trygge år i elva. Skal lakseungen overleve lakselus og andre fiender må den vokse fort for å bli robust. Derfor er det så viktig med levende fjorder hvor den kan spise seg mett på fiskelarver og krepsdyr. Et sjødeponi vil kunne hindre dette.

Laksen i Nausta og særlig Jølstra er sårbar og truet, og har ikke et naturlig høstbart overskudd. Ytterligere miljøbelastninger med sjødeponi av gruveavfall kan bli dråpen som får begeret til å flyte over.

Vi har ingen villaks å ofre – villaksen trenger sin nasjonalpark både i Repparfjorden og Førdefjorden.

Derfor sier Norske Lakseelver nei til gruveavfall i Førdefjorden!