Tine Sundtoft
Klima- og miljøminister Tine Sundtoft prøvde lakselykken ved Boen gård i Tovdalselva under et møte med Norske Lakseelver, men hadde desverre ikke lakselykken på sin side.
Norske Lakseelver/Kalking

Tine Sundtoft prøvde lakselykken

På Norske Lakseelvers møte med politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet mandag, ble det også tid for å prøve lakselykken. Dessverre uten hell denne gangen, selv om det spratt mye laks i munningen av Tovdalselva.

Paal
Mandag 24.august 2015 / 23:03

Norske Lakseelver og Elvene på Sørlandet inviterte mandag klima- og miljøminister Tine Sundtoft til et seminar på Boen gård ved Tovdalselva utenfor Kristiansand. Hensikten med møtet var å oppdatere ministeren på situasjonen for den norske villaksen, samt informere om den satsingen som foregår på Sørlandet - bl.a. gjennom prosjektet "Krafttak for laksen". Dette er et er et nasjonalt forsknings- og tiltaksprogram for økt produksjon og høsting av laks, sjøørret og ål, samt optimal forvaltning av elvene og mer verdiskaping.

Leder for Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, Torbjørn Forseth, orienterte om kunnskapsstatus for villaksen. Han gikk gjennom utviklingstrender og bestandsutvikling rundt om i landet. Spesielt var han bekymret for utviklingen i Vest- og Midt-Norge, mens det ser lysere ut i Rogaland og på Sørlandet. Regionale forskjeller i omfanget av lakselus har i følge forskerne mye av skylden for den sviktende tilbakevandringen langs deler av kysten.

Deretter orienterte leder for Otra elveeierlag, Harald Endresen, om arbeidet som gjøres for å forvalte elvene på Sørlandet på en best mulig måte i skjæringspunktet mellom turisme, lokale sportsfiskere og bestandshensyn.

Elvene på Sørlandet har hatt en positiv bestandsutvikling etter at laksen ble reintrodusert i forbindelse det omfattende kalkingsprogrammet som har pågått. Ikke uventet fikk Klima- og miljøministeren en klar oppfordring om å fortsette dette arbeidet.

To av Norske Lakseelvers villaksambassadører fra Otra var også med på møtet. De to ungdommen fikk  anledning til å både instruere og vise ministeren litt praktisk fiske, etter at Ayna Heilong fra Norske Lakseelver hadde fortalt om rekrutteringsarbeidet som var gjort gjennom året.

Deretter var det litt kursing i flue- og slukfiske, men trass i aktive heiarop og sporty innsats, lyktes det dessverre ikke Tine Sundtoft å narre laksen på lande denne gangen.