Sjølaksefiske
I sjølaksefisket er det ingen kvoter og fangstbegrensing per fisker slik man har i elvene, og dette kan lett føre til overbeskatning av sårbare bestander. Foto: Rune Krogdahl.
Norske Lakseelver/Meninger

- For mye laks tas i sjøen i Sør-Trøndelag

Orkla og Gaula sliter med fangster godt under tiårsgjennomsnittet. Sjølaksefiskerne i og rundt Trondheimsfjorden har derimot tatt ni ganger så mye laks i år som i fjor.

Paal
Mandag 23.november 2015 / 12:42

Tall fra SSB viser at det ble tatt 233 tonn laks med not i sjøen i 2015. Dette utgjør omlag 40% av totalvekten på avlivet villaks i 2015.  I Agdenes, Trondheim og Rissa kommuner ble det alene tatt 28,8 tonn. I fjor ble det til sammenligning tatt 3,2 tonn i disse kommunene.  Da innkortet fylkesmannen fiskesesongen med 14 dager på grunn av lite laks.  I år har sjølaksefiskerne fått fiske ordinær sesong.

På grunn av den vanskelige situasjonen i de fleste av elvene i Sør-Trøndelag, har det de siste årene vært harde reguleringer i elvene. Blant elvene som munner ut i Trondheimsfjorden er det kun i Stjørdalselva hvor Vitenskaplig råd for lakseforvaltning vurderer situasjonen som "god".

- Norske sportsfiskere og rettighetshavere har i lang tid tatt ansvar for å styrke og bevare villaksen. Det til tross for at elver stenges og mulighetene til å drive sportsfiske reduseres. Nå høster sjøfiskerne av det som sås i elvene, understreker generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver.

Laksefiske i elvene bidrar til rike naturopplevelser og omsetting på over én milliard kroner rundt om i Norge, noe som er viktig for å skape livskraftige lokalsamfunn. Til sammenligning er førstehåndsverdien av 28,8 tonn sjøfisket laks beregnet til omlag tre millioner.

I Trondheimsfjorden skal  Steinkjervassdragene nå bygges opp igjen etter at de ble friskmeldt fra den fryktede lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Parasitten ble utryddet gjennom vellykket rontenonbehandling. Samtidig har overvåkningsfisket som foretas med not på Agdenes, vist at laksen kommer i stimer hvor individene hører hjemme i samme elv.  Potensielt kan nøtene høste ubegrenset av laksen i enkeltvassdrag.

- I en slik situasjon, hvor elvene rundt Trondheimsfjorden består av kun én sterk og resten svake laksebestander, mener vi at det ikke kan forsvares å fiske så hardt i sjøen. Sjøfiske skjer i stor grad på blandede bestander som inkluderer laks som hører hjemme i elver hvor den er truet og sårbar. Dette er ukjent for de fleste nordmenn. Vi mener at det må legges større begrensinger på sjølaksefisket i enkelte områder, understreker Evensen.

I følge SSB økte de totale laksefangstene i havet med 10 % fra 2014 til 2015. 2014 var på sin side opp med 11% fra 2013.

Kontaktperson: generalsekretær Torfinn Evensen: 45 02 16 37