Gjenutsetting av laks
Gjenutsetting av laks krever noen enkle grep som du som fisker bør lære deg på forhånd.Foto: Hans Kristian Krogh-Hansen.
Sportsfiske/Gjenutsetting

En død laks gyter ikke

På 25 år har mengden atlantisk villaks som vender tilbake til norske elver for å gyte blitt redusert med hele 50 %. Dette gjør at det høstbare overskuddet av laks i elven er mindre enn før. Da må både sportsfiskere og grunneiere bidra til at det høstes mindre. Gjenutsetting er et viktig verktøy, men krever at du som fisker har riktig kunskap om hvordan det gjøres. Sjekklista finner du her.

Paal
lørdag 11.juli 2015 / 13:32

Her er en oversikt over de tingene du bør tenke på før og under laksefiske om du øsnker en skånsom gjenutsetting.

Du kan også se en instruksjonsvideo.
Her kan du laste ned en folder som viser hvordan du skal kjenne igjen laks og sjøørret i forskjellige stadier.

 

Før fiske starter

 • Hva er fiskereglene i elva? Hva er fangstkvoten, og er det restriksjoner på redskapsbruk?
 • Er arter, kjønn eller størrelser fredet? 
 • Ønsker du å beholde fangsten, eller vil du gjenutsette fisken?
 • Det er lett å bli stresset når laksen først biter, så det er lurt å ha tenkt igjennom hva man skal gjøre før pulsen stiger
 • Ta med nødvendig utstyr på turen, og ha tang for å løsne kroken lett tilgjengelig når fisket starter
 • Velg fiskeplasser som egner seg for landing som ikke skader fisken.

Kjøring av fisken

 • Se deg ut et egnet sted uten for mye strøm, kvist eller stor stein der fisken kan ledes trygt inn på grunt vann
 • Kjør fisken bestemt slik at den bruker krefter for at den raskest mulig kan landes
 • Stor laks trenger lenger kjøretid enn mindre laks, men felles for dem er at de må være rolige nok for å kunne gjenutsettes på en god måte
 • En smålaks som landes for raskt spreller mye og kan være vanskelig å håndtere
 • Spesielt viktig med effektiv landing i varmere vann

Landing av fisken

 • Ved bruk av håv: Med håv kan laksen landes noe tidligere enn ved annen landing. Bruk en vid og dyp håv med knuteløst håvnett (meshhåv)
 • Ved håndlanding i vann (må være to): Et fast grep rundt halefinne og et forsiktig understøttende grep under buken inne på grunt vann sikrer fisken
 • Ved landing (dersom man er alene): Finn en strand eller slett berg hvor fisken kan landes. Ved å rygge bakover med jevnt press med fiskestanga vil fisken lett føres inn til strandkanten. Ta et godt grep om fiskens halefinne og kroken kan fjernes fra munnen
 • Løft aldri fisken etter halefinnen, dette kan skade fiskens ryggrad
 • Hold fisken mest mulig under vann når kroken skal fjernes
 • Bruk en tang med spisst nebb når kroken fjernes. Ta tak i krokbøyen og press ned og bakover slik at mottakeren ikke butter imot og kroken løsner lett
 • Sitter kroken dypt eller er vanskelig å fjerne, er det bedre å klippe fortommen slik at flue eller krok blir værende igjen i munnen enn å påføre fisken unødvendige skader.
 • Er fisken under vann, og holdes forsvarlig, er det bare å puste ut og bruke god tid på å fjerne kroken på en skånsom måte. Fisken trenger uansett mer tid for å bli klar til gjenutsetting, så det er ingen grunn til stress.

Måling av fisken

 • Fisk som skal gjenutsettes må aldri veies direkte på en vekt, dette kan skade fisken
 • Beregn i stedet fiskens vekt ut i fra fiskens lengde. Norske Lakseelvers spesialmålebånd som viser vekt basert på fiskens lengde og kondisjon gjør jobben enkel
 • Det går også an å veie fisken når den ligger i håven, ved å henge vekta direkte på håven (og trekke fra vekta på håven etterpå)

Foto av fisken

 • De fineste bildene tas av fisken i dens rette element: i elva
 • Ta bilde av fisker og fisk mens den holdes i vannet. Da kan den også ligge på siden. Det blir fine bilder av fisk som gjenutsettes!

Om noen insisterer på bilde av fisk over vannet:

 • Løft fisken horisontalt
 • Løft aldri fisken i halefinnen, dette kan skade fiskens ryggrad
 • Hold fisken under vann mellom hvert bilde som tas
 • Bruk så kort tid som mulig

Gjenutsett fisken

 • Hold fisken stabilt opp mot strømmen
 • Hold kontrollert rundt halerot og understøtt buken
 • Viktig at fisken gjenoppretter rett trykk i svømmeblæra. Dette observeres ved at luftbobler kommer ut av gjelle/munn
 • Slipp fisken først når den selv holder balansen og du kjenner at den har kraftfulle bevegelser. Det er bedre at du holder den igjen litt lenger, enn at den gjenutsettes for tidlig
 • NB! Gjenutsett aldri en fisk som blør fra gjellene eller som har vesentlige skader og sår
 • Ikke ”pump” fisken frem og tilbake, men hold den i ro mot strømmen slik at friskt vann skyller over gjellene