Hannlaks frå Skoti ( 2007 )
Elveside/Gjenutsetting

Utsetjing av fisk - Forskjell på hann og ho laks

KnutHelland
torsdag 08.august 2019 / 10:26

Me i Suldalslågens Forvaltningslag ynskjer å fokusera på rett gjenutsetjing av fisk ( C&R ). Det kan i enkelte tilfeller vera vanskeleg å bestemma kva som er hann og kva som er hofisk.

Ein del fiskerar er uheldige og bestemmer kjønnet feil på fisken som vert fanga og dermed tek opp fisk, som skulle vært satt ut igjen.

Det er lettest å skille hann og hunnlaks ut fra hodefasong og størrelsen på kroken i underkjeven. Mens hannlaksen har et forholdsvis langt og smalt hode, har hunnlaksen et kortere og butt hode. Hannen har dessuten en tydelig krok i underkjeven (se bildet under). Kjønnsforskjellene blir stadig mer tydelig jo nærmere gyting en kommer. Kjønnsforskjellene er også beskrevet i pdf-folderen «gjenutsetting av fisk».

Sjå ellers Tanavassdragets sine bilder av Hannlaks og holaks på linken under:

Hannlaks vs Holaks

Vedlagt ligg brosjyre frå Norges Jeger- og Fiskeforbund, samt Norske Lakseelver som beskriv korleis fisk best bør setjast ut igjen.

MERK at ikkje all fisk skal setjast ut igjen.

"Dersom fiskeren ønsker å gjenutsette fisken, selv om fiskereglene tillater at fisken beholdes, skal fiskens tilstand vurderes først.  Fisk som blør fra gjellene, og fisk som ikke får tilbake livskraften skal ikke settes tilbake, selv om planen var å gjenutsette fisken. Fisk som allikevel kommer til å dø, skal avlives på en effektiv måte med slag mot hodet."

 

 

Slike fiskar SKAL behandlast etter gjeldande fiskareglar: 

Vill hofisk over 75 cm og sjøaure som ikkje kan setjast ut att i elva tilhøyrer Forvaltningslaget og skal innleverast ein av 3 plassar:
Klekkjeriet på Ritland, dersom det er nokon på jobb - tlf. 950 69 380 / 980 20 436
Suldal Sportsfiske v/ Jone Moe - tlf. 916 06 161
Sands Laksefiske v/ Lars Steinbru - tlf. 995 49 458

 

 

Gjenutsetting_fisk.pdf C&R