Fangststatistikk 2005 - 2012
Laksefangst i elva i perioden 2005 - 2012.
Elveside / Arkiv/Fakta

Fangststatistikk 2005 - 2012

Fangst av laks i Kongsfjordelva fra 2005 til 2012 har variert. Her er den komplette statistikken.

BJFF Info
tirsdag 25.juni 2013 / 08:45

Her kommer fangststatistikken for de senere år i Kongsfjoredelva. Vi kommer snart med ukentlig fangstrapport fra elva. Her er den komplette fangststatistikken for Kongsjfordelva fra 2005 til og med fjorårssesongen 2012. Tallene under  viser den totale fangst av avlivet laks. 

Fiske med Fang & Slipp har heldigvis økt kraftig de senere år i Kongsfjordelva. Våre fiskere tar ansvar og setter tilbake i elva de verdifulle gytelaksene. Vi vil komme tilbake med en flerårig statistikk på dette her, men foreløbig her legger vi ut tallene fra 2012.