Utbedring av stier og ferdsel langs elva

Mål

Stier langs Kongsfjordelva skal utbedres denne sesongen.

Fiske Kongsfjordelva flom
Beskrivelse

De utgamle stiene langs Kongsfjordelva er historiske tråkk. For oss som vil bevare elva og forhistorien er vedlikehold og tilrettelegging av stiene viktig. I juni skal det legges nye platter over myr og våtmarksområdene slik at traseen beholdes og ikke terrenget slites unødig. Arbeidet gjøres som vanlig på dugnad.

I selve sesongen skal det foretas stirydding med saks og motorsag.

 

Evaluert
Yes
Evaluert resultat

Tiltaket gjennomført av BJFF medlemmer på dugnad og vaktene.