Undersøkelser i Geatnja

Mål

Det blir også iår foretatt undersøkelser om oppgang, vandring og gytebestand i Geatnja.

Geatnja - Kongsfjordelvas viktige gyteområde
De viktige gyteområdene for Kongsfjordlaksen i Geatnja er kraftregulert, og i høstperioden sliter gytelaksen voldsomt med å nå opp til gyteplassene i de grunne elvepartiene
Beskrivelse

Geatnja er den øvre og sørlige delen av Kongsfjordvassdraget. Elva er kraftregulert og gjennom store deler av året med svært lav vannføring. Tidligere var Geatnja Kongsfjordelvas viktigste gyteområde - og tiltross for sviktende og varierende vannføring er det laks som har en tilhørighet her - og forsøker å nå de øvre gytestrekningene.

BJFF har gjennom flere år drevet undersøkelser i denne delen av vassdraget med kartlegging av oppgangen hit, laksens vandringer i denne delen av vassdraget, samt også aktive og brukte gyteområder. Kartleggingen og dokumentasjon de senere år har foregått med drivtellinger, kameraovervåking og bruk av drone. 

Undersøkelsene vil støtte opp om kommende planer for tilbakeføring av gyteplassene i Geatnja. Støttes av Statens Fiskefond (Fylkesmannen i Troms og Finnmark).

Evaluert
Yes
Evaluert dato
2020-10-01