Opplæring i oppgangsregistrering

Mål

Det skal gis opplæring til flere i bruk av slusa med videoregistrericg av oppgangen.

I Kongsfjordelva bygges det hvert år en "sluse" som leder laksen elegant foran kamera.
Beskrivelse

Et av de viktigste forvaltningstiltak for Kongsfjordelva er slusa med videoregistrering i fjordbunnen. Nå skal det i juni/ juli gjennomføres opplæring i flere medlemmer som ønsker å gjøre dugnad med dette overmåte viktige tiltaket. Det gis opplæring i utsetting og vedlikehold av slusa og kamera, lyssetting og ikke minst telling som foregår på skjerm. Slusa ble etablert i 2009 og var i full aktiv drift fra 2010. Gjennom sesongen telles hver eneste laks som skal opp i Kongsfjordelva for å gyte. Verktøyet er overmåte nøyaktig, slik at sammen med fangstrapportering vet man til enhver tid hvor mye laks som er i vassdraget. Slusa utsettes så tidlig som mulig i sesongen, og driftes til en tid etter fisket er avsluttet i Kongsfjordelva. 

Årets opplæring foregår med daglig leder og sluseutvalget til BJFF.

Evaluert
Yes
Evaluert dato
2020-07-31