Opplæring av vakter

Mål

Kurs og opplæring av vakter i Kongsfjordelva for sesongen 2020.

Kongsfjordelva
Kongsfjordelva, lengst i nord, på verdens ende er velkjent for sitt laksefiske
Fotograf
Beskrivelse

Før sesongen skal det være kurs og opplæring av vakter i Kongsfjordelva. Det blir gjennomgang gjennom fiskeregler og rutiner tilknyttet fiske og ferdsel langs vassdraget. Det skal også gis opplæring i bruk av BJFF sin egen database for salg av fiskekort og registrering av fangst og oppgang.

Det skal også fordeles oppsynsleders oppgaver i perioden.

Evaluert
Yes