Nye - og vedlikehold av skilt

Mål

Skilt om fredningssoner og fiskeregler trenger vedlikehold eller må settes opp på nytt både i sone I og sone II.

Skilt Kongsfjordelva
Beskrivelse

Det skal settes opp de faste skiltene som skal vise fredningssoner og fiskeregler i hele vassdraget. Plakater skal printes og settes opp, stativer må etterses og eventuelt repareres. 

I sone I skal kulpskiltene males opp igjen, endel av dem er blitt betydelig værslitt. Maling er basert på dugnad og kan gjøres gjennom hele sesongen.