Ny not til pukkellaksen

Mål

BJFF forbereder seg til ny oppgang av pukkellaks.

Beskrivelse
Noe av pukkellaksen som ble tatt ut fra Kongsfjordelva sesongen 2019.
Beskrivelse

Det monteres nå større og bedre not for fangst av pukkellaks. Notkast etter russelaks som er kommet opp i vassdraget har vist seg effektivt. Selve fangsten foregår i en kombinasjon med dykking og avsperring. Notkastet er et virkelig "sannhetens øyeblikk" - og våre medlemmer stiller gjerne opp på dugnad på slik fangst. 

Nå har Sigve Frantzen og Hans Berg Hansen påtatt seg å lage en større og bedre not, og den skal være klar før sesongen. Normalt så kan man vel forvente liten oppgang denne sesongen, men vi kan få ny og stor oppgang til neste år. Bra da at redskapen er klar.

Evaluert
Yes