Klargjøre oppsynsbåt før og etter sesong

Mål

Foreningens vaktbåt i fjordbunnen er viktig for å holde oppsyn med elvemunningen.

Vaktbåt
Vaktbåten i fjordbunnen
Beskrivelse

BJFF sin vaktbåt i fjordbunnen ved den nedre vakthytta skal benyttes av vaktene for å holde oppsyn med elvemunningen og den nære fjord utover. Båten klargjøres og settes ut i forkant av sesongen og hentes inn for vinterlagring i september.

Det sjekkes tilstand på båt og motor, at redningsmateriell er i forsvarlig stand og at bensin og olje er lagret ved vedsjåen.