Drivtellinger i Kongsfjordelva

Mål

Drivtellinger i Kongsfjordelva: I forkant av sesongen, i selve fiskesesongen og senere etter sesongen foretas flere drivtellinger i vassdraget for å kartlegge bestanden. Slike undersøkelser er overmåte viktige for å dokumentere bestandsendringer, etterkontroll av oppgangstall og beskatning. Benyttes også for uttak av uønsket fisk. 

Gytefisktelling Kongsfjordelva
Beskrivelse

I juni/ juli. Drivtelling med etterkontroll av vassdraget ved oppstart av videoregistreringen i fjordbunnen, for å registrere oppgang før videoregistreringen og telling ble igangsatt.

I juli/ august foretas drivtellinger om natt i fredningstimene. Det er i hovedsak for å kartlegge oppgang og endringer av plassering av laks. Det foretas over hele vassdraget, også Geatnja. I årene med oppgang av pukkellaks foregår drivtellinger mer målrettet i nedre del av Kongsfjordelva og der man kjenner til gyteområder for pukkellaks.

I september foretas gytefisktelling. Da telles all laks i hele vassdraget. Det kartlegges og beregnes også da bestanden av gytende hunnlaks. Under gytefisktellingen foretas også eventuelt uttak av oppdrettsfisk.

Data fra drivtellingene danner endel av grunnlaget for oppgang og gytebestand, samt midtsesongevalueringen. 

Evaluert
Yes
Evaluert dato
2020-10-01