Drift av lakseslusa i Kongsfjordelva

Mål

Etablering og drift av lakseslusa i Kongsfjordelva med kameraovervåking og telling av oppgang.

All fisk som kommer opp Kongsfjordelva registreres med foreningens videoregistrericg. Et arbeid som pågår 24/7 gjennom hele sesongen.
Beskrivelse

Det er knyttet en betydelig del arbeid med driften av oppgangsregistreringen av fisk i Kongsfjordelva. Slusa etableres årlig med den grunnleggende forankring og ledegjerder for fisken. Det er to arbeidskrevende perioder som sluseutvalget sammen med medlemmer på dugnad utfører:

I juni/ juli etableres overvåkingen med ledegjerder og slusa. Utsetting avgjøres etter vannføring i vassdraget.

I september/ oktober tas slusa og kamerautstyr inn og lagres for vinteren.

Evaluert
Yes
Evaluert dato
2020-10-01
Evaluert resultat

Oppgangsregisterering gjennom sesongen 2020 gjennomført, svært små driftsproblemer og nedetid