Nettside

Mål

Bedret informasjon til både medlemmer i laget og til sportsfiskere. 

Nettsiden skal fungere både som informasjonskanal og salgskanal. 

Beskrivelse

Hjemmesida inneholder bl.a. informasjon om utsalgssteder for fiskekort, salg av fiskekort på nett og sms, kart med fiskesoner, priser på kort, fiskeregler og fangststatistikk.

Informasjon på hjemmeside oppdateres fortløpende ved behov.