Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Cloudy
1 °C
S
6.9 m/s
56.2m3
10:08
22:41
03:59
16:37

Fiskeregler Vefsna

Fiskeregler Vefsna

Fisketider

Laks

Laks: 
fra 15. juni til 31. august

Ørret

Ørret: 
fra 15. juni til 31. august

Fiskereglene for Vefsna finner du her:

Fiskeregler 2019

Grense Elv-Sjø i Vefsna

Vefsn Kommune har vedtatt grense elv-sjø for Vefsna. Denne grensen har betydning for fiskereglene etter anadrome laksefisk. Grensen viser skillet mellom grunneierområdet, hvor en må kjøpe fiskekort for å fiske og for det området hvor fiskeregler for sjø gjelder. 

For Vefsna er grensen mellom elv-sjø satt til østre side ved Alcoa (N 7304363 - Ø 417077) i rett linje over til vestsiden av Marsøra (N 733907 - Ø 416612). Grense elv-sjø er markert med rød linje i kartet. Det er et fiskeforbud hele året i en sone på 100 meter ut fra grensen mellom elv og sjø (jf. § 7 i fylkesfiskeforskriften). I kartet er 100 metersonen markert med blå linje, utenfor denne linjen gjelder fiskeregler for sjø.

I tillegg til grense elv-sjø må man også forholde seg til munningsonen. Denne sonen er lengre ut fra vassdraget enn grense elv-sjø. Innenfor munningssonen er det ikke lov å fiske med faststående redskap i perioden 15. april - 30. september. I tillegg er det spesielle bestemmelser for fiske med garn i samme periode.

Grense elv sjø i Vefsna, fastsatt av Vefsn kommune
Grense elv sjø i Vefsna, fastsatt av Vefsn kommune