Sausvassdraget byr på unike fiskemuligheter både i elvestrekninger og innsjøer. 

Årsmøte 2022

Torsdag 21.april kl 1800 i lokalene til Velfjord museum i Hommelstø.

Den 29.11.21 hadde vi stiftelsemøte, og her kan du lese mer om vedtektene vi vedtok på møtet. 

Fangst-statistikk i Sausvassdraget i 2021
2,29
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
97
Totalt antall fisk fisket
0
(Ingen data fra SSB)
Laks 7kg og over
83
Laks under 3kg

Her kan du lese referatet fra stiftelsemøtet vårt den 29.11.21

Forvaltning

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Skadet fisk av sel, kobbe og proppel skal dokumenteres

VerdalselvaForvaltning

Norske Lakseelver er 30 år i 2022. 36 av våre medlemmer er nasjonale laksevassdrag. I år skal vi sette ekstra fokus på dette verneregimet, slik at det lever opp til forventningene.

Norske Lakseelver/Lovverk

Fra andre medier