Forvaltning

Iverksettelsesmøte

Her kan du lese referatet fra stiftelsemøtet vårt den 29.11.21

Sausvassdraget
Mandag 13.desember 2021 / 19:36

 

Referat stiftelsesmøte 28. november 2021

 

Sausvassdraget Grunneierlag – Sausvassdraget Forvaltningslag SA

Sak: 1.

Valg av møteleder og skriver.

Møteleder: Morten Fiskum

Skriver: Christer Saus

Sak: 2.

              Registrering av fremmøtte.

              Inge Nepås, Christer Saus, Morten Fiskum, Kjell Øverås, Trine Myrvang, Jørgen Myrvang

              Signar Dypaune, Heidi Sveli, Steinar Pedersen, Knut Lysfjord, Arnt Arnøy, Hilde Arnøy

              Jan Erling Tandberg, Robert Lorensen, Nicol Tielemans, Vos Tielemans.

 

Sak: 3.

              Gjennomgang av vedtekter v/Morten Fiskum. 

              Spørsmål underveis:

  • Utmelding av laget §13
  • Fritak fra forvaltningsavgift §4

Sak: 4.

              Avstemning over vedtekter.

  • Enstemmig vedtatt.

Sak: 5.

              Avstemming over organisasjonsform – SA

  • Enstemmig vedtatt.

 

Sak: 6.

              Prottekoll underskrivers av to personer.

  • Jørgen Myrvang
  • Heidi Sveli
  • Christer Saus

Møte Slutt!